DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 15    Hồ sơ số: 51
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2014 của Sở Tài chính Thái Bình (tập 2)
Thời gian BĐ:
03/07/2014 Thời gian Kết thúc: 31/12/2014
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01155101200/BC-STCBáo cáo03/07/2014Sở Tài chính1Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng01 File
01155102201/BC-STCBáo cáo03/07/2014Sở Tài chính2Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đấu nối đường Kỳ Đồng và đường Trần Phú với đường Trần Thái Tông - TP Thái Bình 01 File
01155103202/BC-STCBáo cáo04/07/2014Sở Tài chính3Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy01 File
01155104203/BC-STCBáo cáo07/07/2014Sở Tài chính4Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương01 File
01155105204/BC-STCBáo cáo07/07/2014Sở Tài chính5Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ 01 File
01155106205/BC-STC5Báo cáo09/07/2014Sở Tài chính6V/v tình hình nợ xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Bình đến 30/6/201401 File
01155107206/BC-STCBáo cáo09/07/2014Sở Tài chính25Kết quả thẩm định giá trị quyền sử dụng 32.355,7m2 đất ở liền kề dự án khu dân cư, khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung01 File
01155108207/BC-STCBáo cáo09/07/2014Sở Tài chính34Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201401 File
01155109208/BC-STCBáo cáo14/07/2014Sở Tài chính38Tình hình sử dụng vốn tạm ứng kho bạc Nhà nước đến 30/6/201401 File
01155110209/BC-STCBáo cáo21/07/2014Sở Tài chính44Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Vũ Trung - Vũ Hòa, huyện Kiến Xương01 File
01155111210/BC-STCBáo cáo19/07/2014Sở Tài chính45Về việc báo cáo tình hình phòng, chống lụt bão01 File
01155112211/BC-STCBáo cáo28/07/2014Sở Tài chính46Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7 năm 201401 File
01155113212/BC-STCBáo cáo29/07/2014Sở Tài chính50Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch liên xã Tự Tân - Hòa Bình - Minh Khai - Tân Lập, huyện Vũ Thư01 File
01155114213/BC-STCBáo cáo29/07/2014Sở Tài chính51Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà 01 File
01155115214/BC-STCBáo cáo29/07/2014Sở Tài chính53Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương01 File
01155116215/BC-STCBáo cáo29/07/2014Sở Tài chính55Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Xây dựng 2 cống điều tiết nằm trên bờ kênh cứng hóa trạm bơm Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ 01 File
01155117216/BC-STCBáo cáo30/07/2014Sở Tài chính56Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 201401 File
01155118217/BC-STCBáo cáo29/07/2014Sở Tài chính59V/v tình hình sử dụng vốn tạm ứng kho bạc Nhà nước đến 30/6/201401 File
01155119218/BC-STCBáo cáo30/07/2014Sở Tài chính60Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức 01 File
01155120219/BC-STCBáo cáo31/07/2014Sở Tài chính62Kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Trường Mầm non Vũ Lễ, huyện Kiến Xương 01 File
01155121220/BC-STCBáo cáo31/07/2014Sở Tài chính63Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Đông Minh, huyện Tiền Hải 01 File
01155122221/BC-STCBáo cáo04/08/2014Sở Tài chính64Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ 01 File
01155123222/BC-STCBáo cáo04/08/2014Sở Tài chính66V/v báo cáo bổ sung kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường chùa Keo - Cổ Lễ, đoạn từ ngã ba Trung Nang đến UBND xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư 01 File
01155124223/BC-STCBáo cáo04/08/2014Sở Tài chính67Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Bình Nguyên, Thanh Tân, huyện Kiến Xương 01 File
01155125224/BC-STCBáo cáo05/08/2014Sở Tài chính69V/v báo cáo tiến độ quyết toán dự án năng lượng nông thôn II, phần hạ áp, tỉnh Thái Bình 01 File
01155126225/BC-STCBáo cáo29/07/2014Sở Tài chính70Giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý II năm 201401 File
01155127226/BC-STCBáo cáo29/07/2014Sở Tài chính73Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dân vùng sạt lở xã Đông Long, huyện Tiền Hải 01 File
01155128227/BC-STCBáo cáo07/08/2014Sở Tài chính74Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng từ tháng 8/2013 đến tháng 8/201401 File
01155129228/BC-STCBáo cáo08/08/2014Sở Tài chính76V/v thực hiện hoàn trả tạm ứng ngân sách và kiến nghị biện pháp thu hồi vốn Nhà nước đối với Công ty TNHH Trung Phương01 File
01155130229/BC-STCBáo cáo08/08/2014Sở Tài chính77Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư 01 File
01155131230/BC-STCBáo cáo08/08/2014Sở Tài chính78Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư 01 File
01155132231/BC-STCBáo cáo11/08/2014Sở Tài chính80Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Năng lượng nông thôn II - phần hạ áp tỉnh Thái Bình 01 File
01155133232/BC-STCBáo cáo11/08/2014Sở Tài chính82Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư 01 File
01155134233/BC-STCBáo cáo11/08/2014Sở Tài chính83Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu vào, sân, đường nội bộ bệnh viện phong da liễu Văn Môn01 File
01155135234/BC-STCBáo cáo08/08/2014Sở Tài chính84Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy 01 File
01155136235/BC-STCBáo cáo12/08/2014Sở Tài chính85Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư xây dựng trạm cấp nước sạch xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương 01 File
01155137236/BC-STCBáo cáo12/08/2014Sở Tài chính86Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Vũ Bình - Vũ Công, huyện Kiến Xương 01 File
01155138237/BC-STCBáo cáo12/08/2014Sở Tài chính88Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Trọng Quang, huyện Đông Hưng01 File
01155139238/BC-STCBáo cáo12/08/2014Sở Tài chính90Kết quả thẩm định giá để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01 File
01155140239/BC-STCBáo cáo15/08/2014Sở Tài chính92Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Xây dựng khu ký túc xã sinh viên Trường THSP Mầm non Thái Bình 01 File
01155141240/BC-STCBáo cáo19/08/2014Sở Tài chính93Tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của các doanh nghiệp Nhà nước 01 File
01155142241/BC-STCBáo cáo19/08/2014Sở Tài chính95Sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"01 File
01155143242/BC-STCBáo cáo20/08/2014Sở Tài chính98Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường từ cầu Đông Quách, xã Nam Hà đến cầu Các Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải 01 File
01155144243/BC-STCBáo cáo26/08/2014Sở Tài chính99Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường trục chính, khu di tích lịch sử nhà Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà 01 File
01155145244/BC-STCBáo cáo26/08/2014Sở Tài chính100Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cấp nước sạch xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư01 File
01155146245/BC-STCBáo cáo27/08/2014Sở Tài chính101Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 8 năm 201401 File
01155147246/BC-STCBáo cáo29/08/2014Sở Tài chính105Kết quả thẩm định phương án chi phí phục vụ công tác GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 7301 File
01155148247/BC-STCBáo cáo03/09/2014Sở Tài chính106Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Doãn Khuê, TP Thái Bình 01 File
01155149248/BC-STCBáo cáo29/08/2014Sở Tài chính107Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Năng lượng nông thôn 2 tài trợ bổ sung - phần hạ áp tỉnh Thái Bình 01 File
01155150249/BC-STCBáo cáo10/09/2014Sở Tài chính109V/v thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thái Bình 01 File
01155151250/BC-STCBáo cáo11/09/2014Sở Tài chính110Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà hiệu bộ, Trường THPT Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ 01 File
01155152251/BC-STCBáo cáo11/09/2014Sở Tài chính111Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Vân Trường, huyện Tiền Hải 01 File
01155153252/BC-STCBáo cáo11/09/2014Sở Tài chính112Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Đông Trà, huyện Tiền Hải 01 File
01155154253/BC-STCBáo cáo10/09/2014Sở Tài chính113Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và cải cách tài chính công 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 201401 File
01155155254/BC-STCBáo cáo10/09/2014Sở Tài chính115Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường 216 đoạn từ đường 223 đến cống Vực, huyện Vũ Thư 01 File
01155156255/BC-STCBáo cáo17/09/2014Sở Tài chính116Kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty TNHH Đại Thái tại Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư 01 File
01155157256/BC-STCBáo cáo17/09/2014Sở Tài chính120V/v báo cáo tình hình phòng, chống lụt bão01 File
01155158257/BC-STCBáo cáo16/09/2014Sở Tài chính121V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ 01 File
01155159259/BC-STCBáo cáo22/09/2014Sở Tài chính122Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường từ cầu Bóng đến UBND xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà 01 File
01155160260/BC-STCBáo cáo24/09/2014Sở Tài chính123Tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn Nhà nước 01 File
01155161261/BC-STCBáo cáo24/09/2014Sở Tài chính124Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 201401 File
01155162262/BC-STCBáo cáo24/09/2014Sở Tài chính129Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến 01/10/2014, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ01 File
01155163263/BC-STCBáo cáo30/09/2014Sở Tài chính136V/v báo cáo tình hình thực hiện và tham gia sửa đổi Quyết định 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 01 File
01155164264/BC-STCBáo cáo29/09/2014Sở Tài chính138Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 201401 File
01155165265/BC-STCBáo cáo30/09/2014Sở Tài chính142Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nạo vét sông Hoàng Giang, huyện Kiến Xương 01 File
01155166266/BC-STCBáo cáo30/09/2014Sở Tài chính143Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường 219 đoạn từ xã Thanh Tân đi xã Bình Nguyên huyện Kiến Xương 01 File
01155167267/BC-STCBáo cáo29/09/2014Sở Tài chính144Kết quả 02 năm thực hiện Kết luận hội nghị TW5 (khóa XI) "Về tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"01 File
01155168268/BC-STCBáo cáo30/09/2014Sở Tài chính148V/v báo cáo kết quả hoạt động quý 3 của các thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP01 File
01155169269/BC-STCBáo cáo02/10/2014Sở Tài chính149Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III năm 201401 File
01155170270/BC-STCBáo cáo03/10/2014Sở Tài chính152Kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty CP vật liệu xây dựng Thái Bình tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương 01 File
01155171271/BC-STCBáo cáo03/10/2014Sở Tài chính153Tình hình thực hiện và giải ngân đến hết tháng 9/2014 của dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc liên Sở Tài chính - Công thương tỉnh Thái Bình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 201401 File
01155172273/BC-STCBáo cáo07/10/2014Sở Tài chính154V/v thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất năm 201501 File
01155173274/BC-STCBáo cáo07/10/2014Sở Tài chính155Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng kho bạc Nhà nước đến 30/9/201401 File
01155174275/BC-STCBáo cáo07/10/2014Sở Tài chính156Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng mới cống Hồ xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương 01 File
01155175276/BC-STCBáo cáo07/10/2014Sở Tài chính157Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2894/UBND-NNTNMT01 File
01155176277/BC-STCBáo cáo07/10/2014Sở Tài chính158Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo cống Việt Yên và nạo vét sông Việt Yên, huyện Hưng Hà 01 File
01155177278/BC-STCBáo cáo09/10/2014Sở Tài chính159Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà hiệu bộ - Trường trung cấp nghề Thái Bình 01 File
01155178279/BC-STCBáo cáo10/10/2014Sở Tài chính160V/v báo cáo nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 30/9/201401 File
01155179280/BC-STCBáo cáo10/10/2014Sở Tài chính162Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình 01 File
01155180281/BC-STCBáo cáo10/10/2014Sở Tài chính163Tình hình điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD nguồn vốn trái phiếu Chính phủ niên độ ngân sách năm 201301 File
01155181282/BC-STCBáo cáo14/10/2014Sở Tài chính164Tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp01 File
01155182283/BC-STCBáo cáo15/10/2014Sở Tài chính165Tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 201401 File
01155183284/BC-STCBáo cáo30/09/2014Sở Tài chính167Kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 201301 File
01155184285/BC-STCBáo cáo14/10/2014Sở Tài chính170Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen01 File
01155185286/BC-STCBáo cáo15/10/2014Sở Tài chính172Đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước 2011 - 2013 và dự kiến đến năm 201501 File
01155186287/BC-STCBáo cáo17/10/2014Sở Tài chính178Kết quả thực hiện Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của Công ty CP phát hành sách Thái Bình 01 File
01155187288/BC-STCBáo cáo17/10/2014Sở Tài chính179Kết quả thực hiện Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Về việc thu hồi đất của 03 doanh nghiệp 01 File
01155188289/BC-STCBáo cáo17/10/2014Sở Tài chính182Kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Sở thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị01 File
01155189290/BC-STCBáo cáo20/10/2014Sở Tài chính195Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Đông Giang, huyện Đông Hưng 01 File
01155190290a/BC-STCBáo cáo29/10/2014Sở Tài chính196Xây dựng đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương giai đoạn 2013 - 202001 File
01155191291/BC-STCBáo cáo20/10/2014Sở Tài chính198Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Đông Sơn, huyện Đông Hưng 01 File
01155192292/BC-STCBáo cáo20/10/2014Sở Tài chính199Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Song Lãng, huyện Vũ Thư 01 File
01155193293/BC-STCBáo cáo20/10/2014Sở Tài chính200Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Thụy Hồng, huyện Thái Thụy 01 File
01155194294/BC-STCBáo cáo21/10/2014Sở Tài chính201Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường ĐH96, huyện Thái Thụy 01 File
01155195295/BC-STCBáo cáo22/10/2014Sở Tài chính202Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Bình 01 File
01155196296/BC-STCBáo cáo22/10/2014Sở Tài chính203Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng 01 File
01155197297/BC-STCBáo cáo22/10/2014Sở Tài chính204Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Đông Hoàng, huyện Đông Hưng01 File
01155198298/BC-STCBáo cáo22/10/2014Sở Tài chính205Kết quả công tác văn thư, lưu trữ từ tháng 01/2013 đến nay01 File
01155199299/BC-STCBáo cáo23/10/2014Sở Tài chính207Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường trục xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy 01 File
011551100300/BC-STCBáo cáo23/10/2014Sở Tài chính208Về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo chống xuống cấp Trung tâm kỹ thuật và chuyển giao công nghệ Thái Bình 01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024