DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 08    Hồ sơ số: 28
Tiêu đề:Sổ Đăng ký công văn đi năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
01/01/2009 Thời gian Kết thúc: 01/01/2009
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01082801 Sổ01/01/2009Sở Tài chính1Sổ Đăng ký công văn đi năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình (có 88 trang A3)07 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024