DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 08    Hồ sơ số: 30
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình (Tập 1)
Thời gian BĐ:
06/01/2009 Thời gian Kết thúc: 27/08/2009
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
010830011BC-HĐTDBáo cáo06/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC1kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp đường 39B huyện Kiến Xương, lần 18+01 File
010830022/BC-HĐTĐBáo cáo06/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC2kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nạo vét trục sông Việt yên huyện Hưng Hà-Đoạn II địa điểm thực hiện dự án xã Hùng Dũng01 File
010830033/BC-HĐTĐBáo cáo12/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC3Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008, huyện Hưng Hà 01 File
010830044/BC-HĐTĐBáo cáo12/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC4Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nạo vét trục sông Sa Lung-Tiên Hưng địa điểm thực hiện: Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà 01 File
010830055/BC-HĐTĐBáo cáo12/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC5Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nhà Trần hạng mục xây dựng Lăng Thái sư Trần Thủ Độ địa điểm xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà 01 File
010830066/BC-HĐTĐBáo cáo13/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC6Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2007 huyện Hưng Hà hạng mục: Đường hành lang chân đê xã Canh Tân01 File
010830077/BC-HĐTĐBáo cáo14/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC7Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ đoạn từ cầu La Uyên đến cầu tân Đệ huyện Vũ Thư lần 101 File
010830088/BC-HĐTĐBáo cáo14/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC8Kết quả tổng hợp kinh phí bồi thường GPMB công trình: Trạm bơm Bắc Sơn xã Tự Tân huyện Vũ Thư dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên01 File
010830099/BC-HĐTĐBáo cáo14/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC9Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng bến hàng hóa phục vụ nhà máy luyện và cán thép SHENGLI01 File
0108301010/BC-HĐTĐBáo cáo19/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC10Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Nạo vét trục sông Sa Lung-Tiên Hưng địa điểm thực hiện Thị trấn Hưng Nhân huyện Hưng Hà 01 File
0108301111/BC-HĐTĐBáo cáo19/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC11Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Tu bổ đê diều thường xuyên năm 2008 huyện Hưng Hà Hạng mục: Đường hành lang chân đê xã Canh Tân01 File
0108301212/BC-HĐTĐBáo cáo20/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC12Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Đường vào Đền Trần xã Tiến Đức huyện Hưng Hà 01 File
0108301313/BC-HĐTĐBáo cáo19/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC13Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng Lần 1101 File
0108301414/BC-HĐTĐBáo cáo20/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC14Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Mở rộng bệnh viện đa khoa Phụ Dực huyện Quỳnh Phụ 01 File
0108301515/BC-HĐTĐBáo cáo20/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC15ết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Đầu tư xây dựng khoan thăm dò khí than địa điểm xã Đông Cơ huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 01 File
0108301616/BC-HĐTĐBáo cáo21/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC16Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB bổ sung dự án xây dựng Làng sinh viên Thái Bình, thuộc địa phận phường Quang Trung thành phố Thái Bình01 File
0108301717/BC-HĐTĐBáo cáo26/01/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC17báo cáo thình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đến 31/12/200801 File
0108301818/BC-STCBáo cáo26/01/2009Sở Tài chính19Tình hình huy động và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình 01 File
0108301919/BC-STCBáo cáo28/01/2009Sở Tài chính20Tình hình giá cả thị trường trong dịp tết Kỷ Sử và công tác quản lý giá tháng 1 năm 2009 của tỉnh Thái Bình 01 File
0108302020/BC-STCBáo cáo11/02/2009Sở Tài chính24Kết quả thống kê thủ tục hành chính theo biểu mẫu 101 File
0108302121/STC-BCBáo cáo10/02/2009Sở Tài chính26kết quả thực hiện các dự án đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 200801 File
0108302222/BC-HĐTĐBáo cáo16/02/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC27V/v giải quyết một số tồn tại về công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố 01 File
0108302323/BC-HĐTĐBáo cáo19/02/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC28Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ huyện Vũ Thư 01 File
0108302424/BC-HĐTĐBáo cáo20/02/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC29Kết quả thẩm định bổ sung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám thành phố Thái Bình 01 File
0108302525/BC-HĐTĐBáo cáo23/02/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC30Kết quả thẩm định phương án tổng thê bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện các dự án thuộc Sở Y tế Thái Bình: dự án xây dựng Bệnh viện mắt, Bệnh viện nhi, Trung tâm cc 05, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS01 File
0108302626/BC-HĐTĐBáo cáo23/02/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC31Kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng trung tâm Điện lực Thái Bình01 File
0108302727/BC-STCBáo cáo25/02/2009Sở Tài chính32V/v quyết toán vốn nhà nước tại Công ty cổ phần xe khách Thái Bình01 File
0108302829/BC-STCBáo cáo26/02/2009Sở Tài chính34Bàn giao nhiệm vụ và hồ sơ định giá đất01 File
0108302930/BC-HĐTĐBáo cáo02/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC37Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB dự án: cải tọa nâng cấp quốc lộ 39/2 đoạn thuộc ĐGHC xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình01 File
0108303031/BC-HĐTĐBáo cáo02/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC38Kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng hệ thống ddieuf tiết máng tưới đông tây sau trạm bơm Thống Nhất01 File
0108303132/BC-HĐTĐBáo cáo02/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC39Kết quả thẩm định bổ sung phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008, huyện Kiến Xương địa điểm thực hiện dự án xã Hồng Tiến 01 File
0108303233/BC-STCBáo cáo03/03/2009Sở Tài chính40Báo cáo tổ công tác thanh tra Chính phủ01 File
0108303334/BC-HĐTĐBáo cáo04/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC43Kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng đường số 2 và bãi chôn lấp rác thải KCN huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 01 File
0108303435/BC-HĐTĐBáo cáo10/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC44Kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 12 địa điểm xã Phú Châu huyện Đông Hưng 01 File
0108303536/BC-HĐTĐBáo cáo10/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC45Kết quả thẩm định phương án, dự toán chi phí GPMB thực hiện dự án xây dựng trung tâm Điện lực Thái bình01 File
0108303637/BC-STCBáo cáo10/03/2009Sở Tài chính46kết quả thực hiện công tác CCHC 3 tháng đầu năm 200901 File
0108303738/BC-STCBáo cáo12/03/2009Sở Tài chính48Tình hình vần tải và quản lý giá cước vận tải khách công cộng bằng xe buýt01 File
0108303839/BC-HĐTĐBáo cáo13/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC49kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần thứ 1301 File
0108303940/BC-STCBáo cáo14/03/2009Sở Tài chính50Báo cáo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh01 File
0108304041/BC-HĐTĐBáo cáo16/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC52kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp đường 223 xã Minh Lãng huyện Vũ Thư lần thứ 401 File
0108304142/BC-HĐTĐBáo cáo17/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC53kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng kho trung chuyển xăng dầu địa điểm xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư 01 File
0108304243/BC-STCBáo cáo20/03/2009Sở Tài chính54Danh sách tổng hợp các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc đối tượng bàn giao về tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tính đến 31/12/2008 01 File
0108304344/BC-HĐTĐBáo cáo24/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC56Kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường GPMB thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phan Bá Vành đoạn từ phố Chu Văn An đến phố Hoàng Công Chất và dự án Làng sịnh viên Thái Bình thành phố Thái Bình01 File
0108304445/BC-HĐTĐBáo cáo24/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC57Kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường GPMB thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dân vùng sạt lở xã Đông Long huyện Tiền Hải 01 File
0108304546/BC-HĐTĐBáo cáo24/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC58Kết quả thẩm định bổ sung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng lô B1 cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình01 File
0108304647/HĐTĐBáo cáo20/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC59V/v hỗ trợ lúa, màu GPMB xây dựng kho xang dầu tại xã Hòa Bình huyện Vũ Thư 01 File
0108304748/BC-HĐTĐBáo cáo30/03/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC60Kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường GPMB thực hiện dự án: xây dựng xưởng may, thêu và chế tác đồ trang sức vàng, bạc địa điểm điểm công nghiệp làng nghề Đông Hưng01 File
0108304849/BC-STCBáo cáo27/03/2009Sở Tài chính61Tình hình gái cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2009 của tỉnh Thái Bình 01 File
0108304950/BC-HĐTĐBáo cáo02/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC64kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Tổng kho hậu cần-Kỹ thuật trong khu vực phòng thủ của tỉnh địa điểm xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà lần 101 File
0108305051/BC-HĐTĐBáo cáo02/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC65kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: xây dựng kho trùng chuyển xang dầu địa điểm: xã Hòa Bình huyện Vũ Thư lần 101 File
0108305152/BC-HĐTĐBáo cáo02/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC66kết quả thẩm định phương án, tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá-Công ty CP Dũng Thành huyện Thái Thụy 01 File
0108305253/STC-NSNNBáo cáo27/03/2009Sở Tài chính67Tình hình và kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 mục tiêu và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 200901 File
0108305354/BC-HĐTĐBáo cáo10/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC71kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: nạo vét sông Sa Lung-Tiên Hưng địa phận huyện Đông Hưng hạng mục: Thi công đập Minh Châu01 File
0108305455/BC-HĐTĐBáo cáo13/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC72Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần thứ 14 địa giới xã Nguyên Xá01 File
0108305556/BC-HĐTĐBáo cáo10/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC73Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường GPMB thực hiện dự án: xây dựng đoạn 4 sông Bồ Xuyên và xây dựng khu phố 2 đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình01 File
0108305657/BC-HĐTĐBáo cáo14/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC75Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: xây dựng Tổng kho hậu cần-kỹ thuật trong khu vực phòng thủ của tỉnh địa điểm xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà lần 201 File
0108305758/BC-HĐTĐBáo cáo15/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC76Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: xây dựng bến hàng hóa phục vụ Nhà máy luyện và cán thép Shengli01 File
0108305859/BC-STCBáo cáo16/04/2009Sở Tài chính77Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB 15 tháng năm 200801 File
0108305960/BC-STCBáo cáo16/04/2009Sở Tài chính78Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 3 năm 200901 File
0108306061/STC-VPBáo cáo09/04/2009Sở Tài chính79Kết quả thực hiện biên chế HCSN năm 2009 kế hoạch biên chế hành chính năm 201001 File
0108306162/BC-STCBáo cáo20/04/2009Sở Tài chính81V/v triển khai thực hiện công văn số 2027/UBND-NN ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Công văn số 4413?BTC-QLCS ngày 26/3/2009 của Bộ Tài chính01 File
0108306263/BC-HĐTĐBáo cáo20/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC82Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 địa điểm xã Tân Lễ và xã Hồng An huyện Hưng Hà 01 File
0108306364/BC-HĐTĐBáo cáo21/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC83Kết qủa thẩm định giải quyết tồn tại kinh phí bồi thường GPMB các dự án: xây dựng hai đường vuông góc số 1, 2 xây dựng đường số 3 dự án Lô A4 đợt 2, lô DS đợt 101 File
0108306465/BC-HĐTĐBáo cáo20/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC84Kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng trạm biến áp Kiến Xương và đường dây 110KV Kiến Xương Thái Bình01 File
0108306566/BC-HĐTĐBáo cáo22/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC85kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần thứ 1501 File
0108306667/BC-HĐTĐBáo cáo21/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC86Kết quả thẩm định phương án, dự toán dịch chuyển đường điện GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 1601 File
0108306768/BC-HĐTĐBáo cáo23/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC87Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiên dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dân vùng sạt lở xã Đông Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 01 File
0108306869/BC-HĐTĐBáo cáo23/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC88Kết quả thẩm định phương án, tổng thể về bồi thường, hỗ trợ dự án: Mở rộng bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ 01 File
0108306970/BC-HĐTĐBáo cáo24/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC89Kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng bến hàng hóa phục vụ nhà máy luyện và cán thép ShengLi01 File
0108307071/BC-HĐTĐBáo cáo27/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC90kết quat thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn tư Cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ huyện Vũ Thư lân 401 File
0108307172/BC-HĐTĐBáo cáo28/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC91kết quat thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cống Tân Đệ lần 701 File
0108307273/BC-HĐTĐBáo cáo28/04/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC92kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Nhà trân Hạng mục: Xây dựng Lăng thái sư Trần Thủ Độ Địa điểm xã Liên Hiệp huyện Hưng Hà 01 File
0108307374/BC-STCBáo cáo27/04/2009Sở Tài chính93Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2009 tỉnh Thái Bình 01 File
0108307475/BC-STCBáo cáo04/05/2009Sở Tài chính96V/v tham gia dự thảo "Quyết định v/v giao cho UBND các huyện, thành phố phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ TĐC khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương"01 File
0108307576/BC-HĐTĐBáo cáo07/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC97Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: nào vét sông trục Sa Lung-Tiên Hưng, hạng mục: Đập điều tiết Kim Bôi địa điểm xã Hoa Lư, Chương Dương, huyện Đông Hưng 01 File
0108307677/BC-HĐTĐBáo cáo08/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC98Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình Địa điểm Cụm công nghiệp Đông Tu, thị trấn Hưng Hà01 File
0108307778/BC-HĐTĐBáo cáo08/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC99Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng hệ thống điều tiết máng tưới đông tây sau trạm bơm Thống Nhất 01 File
0108307879/BC-STCBáo cáo08/05/2009Sở Tài chính100Tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và nghị định số 43/2006/NĐ-Cp01 File
0108307980/BC-STCBáo cáo12/05/2009Sở Tài chính109Tình hình thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-Cp của Chính phủ tại các cơ quan hành chính sự nghiệp01 File
0108308081/BC-STCBáo cáo14/05/2009Sở Tài chính115Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB 16 tháng năm 200801 File
0108308182/BC-STCBáo cáo14/05/2009Sở Tài chính116Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCb tháng 4 năm 200901 File
0108308283/BC-STCBáo cáo14/05/2009Sở Tài chính117Thực hiến vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ tháng 4 năm 200901 File
0108308384/BC-STCBáo cáo14/05/2009Sở Tài chính121Thực hiện vốn đầu tư XDCb từ nguồn vốn trái phiếu CP năm 2008 đến thời điểm 30/4/200901 File
0108308485/BC-HĐTĐBáo cáo12/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC126Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 1701 File
0108308586/BC-HĐTĐBáo cáo14/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC127Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình và địa điểm xây dựng trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng người có công01 File
0108308687/BC-STCBáo cáo15/05/2009Sở Tài chính128Tình hình thực hiện thông tư Liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT 01 File
0108308789/BC-HĐTĐBáo cáo19/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC131kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lân 1801 File
0108308890/BC-STCBáo cáo25/05/2009Sở Tài chính132Kết quả kiểm tra, rà soát các quy định v/v huy động đóng góp của nhân dân+01 File
0108308991/BC-HĐTĐBáo cáo26/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC133Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng trung tâm Điện lực Thái Bình01 File
0108309092/BC-HĐTĐBáo cáo26/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC134Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng trụ sở Tòa án Tỉnh Thái Bình 01 File
0108309193/BC-STCBáo cáo26/05/2009Sở Tài chính135Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng năm 2009 của tỉnh Thái Bình 01 File
0108309294/BC-HĐTĐBáo cáo05/06/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC139Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường 220A htv đoạn từ cầu La uyên đến Búng01 File
0108309395/BC-HĐTĐBáo cáo04/06/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC140Kết quả tổng hợp kinh phí bồi thường GPMB bổ sung công trình: Trạm bơm Bắc Sơn xã Tự tân huyện Vũ Thư dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoaạn từ cầu tân Đệ đến cầu La Uyên01 File
0108309496/BC-HĐTĐBáo cáo03/06/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC141V/v thay đổi tên phương án và dự toán bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: xây dựng đoạn 4 sông Bồ Xuyên và dự án xây dựng khu phố 2 đô thị Trần Hưng Đạp, thành phố Thái Bình01 File
0108309597/BC-STCBáo cáo04/06/2009Sở Tài chính142Két quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 200901 File
0108309698/BC-STCBáo cáo11/06/2009Sở Tài chính154V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng kho xăng dầu tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư 01 File
0108309799/BC-HĐTĐBáo cáo11/05/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC155Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cầu Hiệp huyện Quỳnh Phụ lần 301 File
01083098100/BC-HĐTĐBáo cáo11/06/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC156kết quả thẩm định pá tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng cảng-nhà máy đóng tàu Minh Thanh địa điểm xã Đông Quý, huyện Tiền Hải 01 File
01083099101/BC-STCBáo cáo11/06/2009Sở Tài chính157V/v triển khai thực hiện công văn số 758/UBND-NN ngày 7/5/2009 của UBND tỉnh01 File
010830100102/BC-STCBáo cáo16/06/2009Sở Tài chính158V/v triển khai thực hiện công văn số 837/UBND-NN ngày 2/6/2009 của UBND tỉnh01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024