DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 08    Hồ sơ số: 31
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình (Tập 2)
Thời gian BĐ:
24/08/2009 Thời gian Kết thúc: 31/12/2009
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01083101150/BC-HĐTĐBáo cáo26/08/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC1Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thi công Công trình đường bờ vùng sông Hồng Hoài và các công trình phụ trợ01 File
01083102151/BC-HĐTĐBáo cáo24/08/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC2Kết quả thẩm định phương án, tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng chùa Nam Triều xã Thụy Hồng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình 01 File
01083103152/BC-HĐTĐBáo cáo31/08/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC3Kết quả thẩm định phương án, tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng nhà máy gạch tuy nen của Công ty Cổ phần VLXD Thụy Việt, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình 01 File
01083104153/BC-HĐTĐBáo cáo31/08/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC4Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiên dự án xây dựng đường số 4 KCN huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 01 File
01083105154/BC-HĐTĐBáo cáo01/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC5Kết quả thẩm định phương án, tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN cầu nghìn01 File
01083106155/BC-STCBáo cáo28/08/2009Sở Tài chính6Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 NQ/TU về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi giai đoạn 2004-201001 File
01083107156/BC-HĐTĐBáo cáo28/08/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC8Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường 39/2 huyện Đông Hưng lần 2101 File
01083108157/BC-HĐTĐBáo cáo07/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC9Kết quả thẩm định phương án, tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án dịch chuyển Nhà máy sản xuất gạch Tuynel của Công ty Cổ phần VLXD Vũ Thư địa điềm xã Tự tân huyện Vũ Thư 01 File
01083109158/BC-HĐTĐBáo cáo08/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC10Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án mở rộng sản xuất của Công ty Cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng địa điểm xã Hòa Bình huyện Vũ Thư +01 File
01083110159/BC-HĐTĐBáo cáo08/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC11Kết quả thẩm định phương án, tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án khoan thăm dò dầu khí địa điểm xã Thụy Trường, Thụy An huyện Thái Thụy 01 File
01083111160/BC-HĐTĐBáo cáo11/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC13Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB để làm thủ tục cho Công ty Cổ phần Tasco thuê đất xây dựng lán trại phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ 01 File
01083112161/HĐTĐ-QLGBáo cáo15/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC14Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm điện lực Thái Bình lần 401 File
01083113162/BC-STCBáo cáo14/09/2009Sở Tài chính15Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCb tháng 8 năm 200901 File
01083114163/BC-STCBáo cáo14/09/2009Sở Tài chính16Thực hiến vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn TPCP năm 2008 đến 31/8/200901 File
01083115164/BC-STCBáo cáo14/09/2009Sở Tài chính23Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn TPCP năm 200901 File
01083116165/STC-VPBáo cáo10/09/2009Sở Tài chính30Công tác phòng chống tham nhũng01 File
01083117166/HĐTĐ-QLGBáo cáo14/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC38Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng cảng và đường vảo Trung tâm điện lực Thái Bình01 File
01083118167/HĐTĐ-QLGBáo cáo15/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC40Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến ống cấp nước ngọt cho Trung tâm điện lực Thái Bình01 File
01083119168/HĐTĐ-QLGBáo cáo16/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC41Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng nhà máy gạch Tuynel của Công ty Cổ phần VLXD Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 01 File
01083120169/BC-HĐTĐBáo cáo16/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC42Kết quả thẩm định phương án, tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án nạo vét sông Tiên Hưng địa điểm xã Minh Khai, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà 01 File
01083121170/BC-STCBáo cáo16/09/2009Sở Tài chính43V/v triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1782/UBND-NN01 File
01083122171/STC-BCBáo cáo18/09/2009Sở Tài chính44Báo cáo thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ/Cp về công tác quốc phòng địa phương01 File
01083123172/BC-HĐTĐBáo cáo17/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC47Kết quả thẩm định phương án tổng thê bồi thường GPMB thực hiện di chuyển dân khu vực tổ 16, 17 phường Bồ Xuyên thành phố Thái bình01 File
01083124178/BC-HĐTĐBáo cáo25/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC48Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án sắp xếp dân cư làng chài xã Hồng Tiến huyện Kiến Xương 01 File
01083125179/HĐTĐ-QLGBáo cáo28/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC49Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá tại cửa sông Trà Lý, địa điểm: xã Mỹ lộc, huyện Thái Thụy 01 File
01083126180/BC-HĐTĐBáo cáo29/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC50Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng nhà máy NPK Thái bình địa điểm Cụm công nghiệp Đồng Tu I thị trấn Hưng Hà01 File
01083127181/BC-STCBáo cáo29/09/2009Sở Tài chính51Tình hình phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung năm 2009 tỉnh Thái Bình 01 File
01083128182/BC-HĐTĐBáo cáo29/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC52Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB mở ối đi lên dốc cầu Kìm thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B địa phận xã Vũ Lạc-thành phố Thái Bình01 File
01083129182/BC-HĐTĐBáo cáo22/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC53Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án khoan thăm dò dầu khí địa điểm xã Thụy Trường, Thụy An huyện Thái Thụy 01 File
01083130183/BC-HĐTĐBáo cáo10/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC55kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa sông Trà Lý, địa điểm xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy 01 File
01083131183/BC-STCBáo cáo27/09/2009Sở Tài chính56Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2009 của tỉnh Thái Bình 01 File
01083132184/BC-HĐTĐBáo cáo21/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC59Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng trạm ấp trứng gia cầm tại huyện Quỳnh Phụ do Công ty Cổ phần JapFa COMFFEED làm chủ đầu tư01 File
01083133184/BC-HĐTĐBáo cáo29/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC60kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 01 File
01083134185/BC-HĐTĐBáo cáo29/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC61Kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 đoạn từ Km24+400 đến Km26+000, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 01 File
01083135185/BC-HĐTĐBáo cáo18/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC62kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Nhà máy gạch Tuynel Hoa Lư của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thành An01 File
01083136186/BC-HĐTĐBáo cáo18/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC63kết quả thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Đường Liên xã Vũ Ninh đi Vũ An, huyện Kiến Xương 01 File
01083137186/BC-HĐTĐBáo cáo29/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC64kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 huyện Quỳnh Phụ 01 File
01083138187/BC-HĐTĐBáo cáo22/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC65kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án dịch chuyển Nhà máy gạch Tuynel Tự tân của Công ty Cor phần VLVD Vũ Thư01 File
01083139187/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC66V/v đề nghị thu hồi kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường 39/2 huyện Đông Hưng 01 File
01083140188/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC67Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nạo vét sông Đại Nẫm đoạn 2, từ đập Me xã An Thái đến đập Rồi Công xã An Tràng huyện Quỳnh Phụ 01 File
01083141188/BC-HĐTĐBáo cáo22/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC68Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường dây 110KV cấp điện cho nhà máy thép Shengli tại KCN Cầu Nghìn huyện Quỳnh Phụ 01 File
01083142189/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC69kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường liên xã Vũ Ninh đi Vũ An huyện Kiến Xương 01 File
01083143189/BC-HĐTĐBáo cáo22/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC70kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng trong khu Liên hợp thể thao điaạ điểm Phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình01 File
01083144190/STC-VPBáo cáo17/09/2009Sở Tài chính71Tổng kết 3 năm thực hiện chỉ thị 39-CÔNG TRÌNH/TW của Bộ chính trị501 File
01083145190/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC76kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ thực hiện xây dựng Công viên hồ Ty Diệu01 File
01083146191/BC-HĐTĐBáo cáo23/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC77Kết quat thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng quảng trường 14/10 01 File
01083147191/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC78V/v công tác thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và TĐC01 File
01083148193/BC-HĐTĐBáo cáo22/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC79Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường đất ở bị thu hồi và bố trí tái định cư để GPMB thực hiện dự án xây dựng phố Lê Quý Đôn kéo dài, thành phố Thái Bình 01 File
01083149194/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC80Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng kho chung chuyển xăng dầu lần 3 địa điểm xã Hòa Bình huyện Vũ Thư 01 File
01083150194/STC-TCDNcông văn23/09/2009Sở Tài chính81V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Sân bãi sau kho ZAMIL đến giáp công ty Thành Công01 File
01083151195/STC-TCDNcông văn23/09/2009Sở Tài chính82V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đường, bê tông, rãnh nước, vỉa hè khu Cầu ống đến tổ 1701 File
01083152196/STC-TCDNcông văn23/09/2009Sở Tài chính83V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành hệ thống sân đương đường bê tông khu B01 File
01083153197/STC-BCBáo cáo15/09/2009Sở Tài chính84Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 về " đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả bộ máy nhà nước"01 File
01083154198/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC95Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: xây dựng cơ sở hạ tầng phụ vụ di dân ngoài đê bối vào trong đê bối địa điểm xã Quỳnh Lâ, huyện Quỳnh Phụ 01 File
01083155199/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2009Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và TĐC96Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 huyện Vũ Thư lần thứ 5 đoạn từ xã Tam Quang đến cầu Nhất01 File
01083156192/CV-TCBáo cáo23/09/2009Sở Tài chính97V/v báo cáo nội dung cuộ họp ngày 23/4/200901 File
01083157200/BC-STCBáo cáo30/09/2009Sở Tài chính99Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 200801 File
01083158201/STC-BCBáo cáo12/10/2009Sở Tài chính105Tình hình thực hiên các dự án thuộc chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp Quý III năm 200901 File
01083159202/BC-STCBáo cáo12/10/2009Sở Tài chính106Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCb tháng 9 năm 200901 File
01083160203/BC-STCBáo cáo12/10/2009Sở Tài chính107Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn TPCP năm 200901 File
01083161204/BC-STCBáo cáo12/10/2009Sở Tài chính114Thực hiện vốn đầu tư XDCb nguồn vốn TPCP năm 2008đến 30/9/200901 File
01083162205/BC-STCBáo cáo19/10/2009Sở Tài chính121V/v đề nghị phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 huyện Vũ Thư lần 5 đoạn từ xã Tam Quang đến cầu Nhất01 File
01083163206/BC-STCBáo cáo26/10/2009Sở Tài chính123Tình hình phân bố vốn TPCP lĩnh vự gaiso dục bổ sung năm 2009 tỉnh Thái Bình 01 File
01083164207/BC-STCBáo cáo27/10/2009Sở Tài chính126Tình hình gía cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2009 của tỉnh Thái Bình 01 File
01083165208/STC-TCĐTcông văn30/10/2009Sở Tài chính129V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01083166209/BC-STCBáo cáo02/11/2009Sở Tài chính130V/v thực hiện quyết định sô 2183/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh 01 File
01083167210/BC-STCBáo cáo02/11/2009Sở Tài chính131V/v đề nghị phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng chùa Nam Triều xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 01 File
01083168212/BC-STCBáo cáo05/11/2009Sở Tài chính132Tình hình thực hiện pháp lệnh Giá của UBTVQH số 10/2002/UBTVQH trong 7 năm qua01 File
01083169214/BC-STCBáo cáo09/11/2009Sở Tài chính134Báo cáo thực hiện vốn đầu tư XDCb từ nguồn vốn TPCP năm 200901 File
01083170214/BC-STCBáo cáo16/11/2009Sở Tài chính143Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 10 năm 200901 File
01083171216/BC-STCBáo cáo16/11/2009Sở Tài chính158Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2009 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 201001 File
01083172217/BC-STCBáo cáo15/11/2009Sở Tài chính165Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính01 File
01083173218/BC-STCBáo cáo18/11/2009Sở Tài chính167Thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng thời giờ làm việc cảu cán bộ, công chức01 File
01083174220/BC-STCBáo cáo30/11/2009Sở Tài chính174Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo NĐ 132/2007/NĐ-Cp01 File
01083175224/STC-TCĐTBáo cáo04/12/2009Sở Tài chính175Báo cáo tiến độ thanh toán kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 200901 File
01083176225/BC-STCBáo cáo12/12/2009Sở Tài chính176V/v kiểm tra, thanh tra mặt hàng sữa trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01 File
01083177226/BC-STCBáo cáo08/12/2009Sở Tài chính177Báo cáo thực hiên đầu tư XDCb từ nguồn vốn TPCP năm 2008 đến 30/11/200901 File
01083178227/BC-STCBáo cáo08/12/2009Sở Tài chính181Báo cáo thực hiện đầu tư XDCb từ nguồn vốn TPCP năm 2009 đến 30/11/200901 File
01083179228/BC-STCBáo cáo10/12/2009Sở Tài chính186Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 11 năm 200901 File
01083180229/STC-VPBáo cáo10/12/2009Sở Tài chính187Công tác phổ biến pháp luật năm 200901 File
01083181230/BC-STCBáo cáo09/12/2009Sở Tài chính192Công tác phòng, chống tham nhũng năm 200901 File
01083182231/STC-VPcông văn11/12/2009Sở Tài chính196V/v báo cáo kết quả rà soát lại đơn giản hóa TTHC01 File
01083183232/STC-TCĐTcông văn14/12/2009Sở Tài chính197V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Trung tâm kiểm nghiệm thuốc01 File
01083184233/STC-TCĐTcông văn15/12/2009Sở Tài chính198V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đường vào nhà máy luyện và cán thép Shengli01 File
01083185235/BC-STCBáo cáo14/12/2009Sở Tài chính202Kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng đường vào trung tâm điện lực Thái Bình01 File
01083186237/STC-TCĐTBáo cáo21/12/2009Sở Tài chính203Tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp Quý IV năm 200901 File
01083187238/BC-STCBáo cáo16/12/2009Sở Tài chính204V/v xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần giai đoạn I của công ty cổ phần hữu hạn phát triển KCN Đài Tín01 File
01083188245/BC-STCBáo cáo30/12/2009Sở Tài chính205Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 12 năm 2009 của tỉnh Thái Bình 01 File
01083189244/BC-STCBáo cáo31/12/2009Sở Tài chính208Kết quả thẩm định pá, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, na Quốc lộ 10 huyện Vũ Thư lân 6 đoạn từ xã Tam Quang đến cầu Nhất01 File
01083190241/BC-STCBáo cáo17/12/2009Sở Tài chính209V/v thực hiện thẩm định phương án BTHT và TĐC phần còn lại của dự án cải tạo, nâng cấp QL 39/2 huyện Đông Hưng 01 File
01083191240/BC-STCBáo cáo25/12/2009Sở Tài chính210V?v thực hiện văn bản số 2531/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh01 File
01083192495/BC-STCBáo cáo18/09/2009Sở Tài chính211Tình hình thực hiện, kết quả phân bổ, sử dụng và nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg tỉnh Thái Bình 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024