DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 11    Hồ sơ số: 38
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình (tập 2)
Thời gian BĐ:
28/03/2011 Thời gian Kết thúc: 31/12/2011
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01113801100/QĐ-STCQuyết định23/05/2011Sở Tài chính1V/v đơn giá thuê đất đối với Xí nghiệp vận tải tiến bộ01 File
01113802101/QĐ-STCQuyết định24/05/2011Sở Tài chính2V/v đơn giá thuê đất đối với doanh nghiệp tu nhân thủy sản Thành Minh01 File
01113803102/QĐ-STCQuyết định25/05/2011Sở Tài chính3V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường giao thông vùng nuôi thủy sản xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ01 File
01113804103/QĐ-STCQuyết định26/05/2011Sở Tài chính4V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường xuống phà La Tiến01 File
01113805104/QĐ-STCQuyết định15/04/2011Sở Tài chính5V/v phê duyệt dự toán sửa chữa, thay thế phụ tùng, bảo dưỡng xe ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 17B-278901 File
01113806105/QĐ-STCQuyết định15/04/2011Sở Tài chính6V/v Lựa chọn đơn vị sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng xe ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 17B-278901 File
01113807106/QĐ-STCQuyết định27/05/2011Sở Tài chính7V/v phê duyệt quyết toán công trình: Xây dựng hệ thống tiếp đất bảo vệ và chống sét cho thiết bị tin học của Sở Tài Chính01 File
01113808107/QĐ-STCQuyết định27/05/2011Sở Tài chính8V/v Lựa chọn đơn vị thi công Xây dựng hệ thống tiếp đất bảo vệ và chống sét cho thiết bị tin học của Sở Tài Chính01 File
01113809108/QĐ-STCQuyết định27/05/2011Sở Tài chính9V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Quỹ tín dụng nhân dân xã Thụy Hồng01 File
01113810109/QĐ-STCQuyết định31/05/2011Sở Tài chính10V/v phê duyệt quyết toán công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch khu di tích lịch sử Chùa Lạng (chùa Phúc Thắng) xã Song Lăng huyện Vũ Thư(giai đoạn 2)01 File
01113811110/QĐ-STCQuyết định30/05/2011Sở Tài chính11V/v thành lập Ban phòng chống lụt, bão Sở Tài chính Thái Bình01 File
01113812111/QĐ-STCQuyết định31/05/2011Sở Tài chính13V/v phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng cũ Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình01 File
01113813113/QĐ-STCQuyết định03/06/2011Sở Tài chính14V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn: xe ô tô - biển số 17B-0486 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình01 File
01113814114/QĐ-STCQuyết định11/06/2011Sở Tài chính15V/v điều động ông Vũ Văn Tháp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Ngân sách nhà nước01 File
01113815115/QĐ-STCQuyết định08/06/2011Sở Tài chính16V/v phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Thôn tin và Truyền thông Thái Bình01 File
01113816116/QĐ-STCQuyết định07/06/2011Sở Tài chính17V/v tiếp nhận ông Lê Trung Hiếu đến nhận công tác tại Sở Tài chính Thái Bình01 File
01113817117/QĐ-STCQuyết định08/06/2011Sở Tài chính18V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình01 File
01113818118/QĐ-STCQuyết định08/06/2011Sở Tài chính19V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần lương thực Thái Đan01 File
01113819119/QĐ-STCQuyết định14/06/2011Sở Tài chính20V/v thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước tại địa bàn huyện Vũ Thư tỉnh thái Bình01 File
01113820120/QĐ-STCQuyết định13/06/2011Sở Tài chính21V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH MTV dầu khí Sông Hồng01 File
01113821121/QĐ-STCQuyết định13/06/2011Sở Tài chính22V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình01 File
01113822122/QĐ-STCQuyết định20/06/2011Sở Tài chính23V/v nộp ngân sách các khoản thu tạm giữ01 File
01113823122/QĐ-STCQuyết định15/06/2011Sở Tài chính24V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty xăng dầu Thái Bình01 File
01113824123/QĐ-STCQuyết định17/06/2011Sở Tài chính25V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Hải01 File
01113825123/QĐ-STCQuyết định15/06/2011Sở Tài chính26V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình01 File
01113826124/QĐ-STCQuyết định21/06/2011Sở Tài chính27V/v tiền thuê đất phải nộp đối với Công ty TNHH HNJ Việt Nam01 File
01113827124/QĐ-STCQuyết định15/06/2011Sở Tài chính28V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần đầu tư XNK Thăng Long01 File
01113828125/QĐ-STCQuyết định21/06/2011Sở Tài chính29V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Hải01 File
01113829126/QĐ-STCQuyết định21/06/2011Sở Tài chính30V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH vận tải thương mại Hải Lan01 File
01113830127/QĐ-STCQuyết định21/06/2011Sở Tài chính31V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thăng Long Hưng Hà01 File
01113831128/QĐ-STCQuyết định23/06/2011Sở Tài chính32V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Nhất Bảo01 File
01113832129/QĐ-STCQuyết định23/06/2011Sở Tài chính33V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Minh Danh01 File
01113833130/QĐ-STCQuyết định23/06/2011Sở Tài chính34V/v đơn giá thuê đất đối với Doanh nhân Văn phẩm01 File
01113834131/QĐ-STCQuyết định23/06/2011Sở Tài chính35V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Long Triều01 File
01113835132/QĐ-STCQuyết định23/06/2011Sở Tài chính36V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Sung Jin Apparel01 File
01113836133/QĐ-STCQuyết định23/06/2011Sở Tài chính37V/v đơn giá thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Thắng Lợi01 File
01113837134/QĐ-STCQuyết định23/06/2011Sở Tài chính38V/v đơn giá thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Công nghiệp Tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn01 File
01113838135/QĐ-STCQuyết định08/07/2011Sở Tài chính39V/v phê duyệt quyết toán công trình: Hạ tầng vùng chăn nuôi tập trung thi điểm xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình01 File
01113839136/QĐ-STCQuyết định29/06/2011Sở Tài chính40V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long01 File
01113840137/QĐ-STCQuyết định08/07/2011Sở Tài chính41V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần thương mại Thành Đạt01 File
01113841138/QĐ-STCQuyết định08/07/2011Sở Tài chính42V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Hà Chi01 File
01113842139/QĐ-STCQuyết định08/07/2011Sở Tài chính43V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thái Bình01 File
01113843141/QĐ-STCQuyết định08/07/2011Sở Tài chính44V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với các tổ chức đà hết thời hạn ổn định đơn giá thuê01 File
01113844142/QĐ-STCQuyết định12/07/2011Sở Tài chính45V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Rạng Đông AZURA01 File
01113845143/QĐ-STCQuyết định12/07/2011Sở Tài chính46V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu01 File
01113846144/QĐ-STCQuyết định12/07/2011Sở Tài chính48V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH may Bình Minh ATC01 File
01113847145/QĐ-STCQuyết định14/07/2011Sở Tài chính49V/v nâng lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Nhung - Thanh tả viên01 File
01113848146/QĐ-STCQuyết định18/07/2011Sở Tài chính50V/v ban hành Quy định sử dụng phần mềm "Mạng văn phòng điện tử" tại Sở Tài chính Thái Bình01 File
01113849148/QĐ-STCQuyết định21/07/2011Sở Tài chính53V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường giao thông nội bộ vùng nuôi thủy sản xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà01 File
01113850149/QĐ-STCQuyết định21/07/2011Sở Tài chính54V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường từ ngã ba thôn Tây Xuyên vào đền thờ Quan trạng Phạm Đôn Lễ, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà01 File
01113851150/QĐ-STCQuyết định21/07/2011Sở Tài chính55V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần thương mại Vương Thảo01 File
01113852151/QĐ-STCQuyết định21/07/2011Sở Tài chính56V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Thái Bình01 File
01113853152/QĐ-STCQuyết định21/07/2011Sở Tài chính57V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình01 File
01113854153/QĐ-STCQuyết định22/07/2011Sở Tài chính58V/v phê duyệt quyết toán công trình: Sửa chữa nhà làm việc, phòng học trong khuôn viên cơ quan trung tâm Tin học Ngoại ngữ, Sở Giáo dục - Đào tạo01 File
01113855154/QĐ-STCQuyết định27/07/2011Sở Tài chính59V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường thôn Tịnh Xuyên đi Đồng Đào, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà01 File
01113856155/QĐ-STCQuyết định27/07/2011Sở Tài chính60V/v phê duyệt quyết toán công trình: Xây dựng cầu số 1, cầu số 2 qua kênh cấp chính C1 và hệ thống cấp diện giai đoạn 1 - vùng chuyển đổi cách đồng Ba Đạc 80, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình01 File
01113857157/QĐ-STCQuyết định28/07/2011Sở Tài chính61V/v phê duyệt quyết toán công trình: Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Hạng mục: xây dựng dãy ki ốt bán hàng số 301 File
01113858158/QĐ-STCQuyết định28/07/2011Sở Tài chính62V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng01 File
01113859159/QĐ-STCQuyết định29/07/2011Sở Tài chính63V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải01 File
01113860160/QĐ-STCQuyết định29/07/2011Sở Tài chính64V/v phê duyệt quyết toán công trình: Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Thái Bình tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn01 File
01113861161/QĐ-STCQuyết định29/07/2011Sở Tài chính65V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP Sở Tài chính Thái Bình01 File
01113862162/QĐ-STCQuyết định04/08/2011Sở Tài chính66V/v phê duyệt quyết toán công trình: Nhà phục vụ học tập trường THCS Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình01 File
01113863163/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính67V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải01 File
01113864164/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính68V/v phê duyệt quyết toán công trình: Cấp điện cho vùng nuôi thủy sản xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà01 File
01113865165/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính69V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng01 File
01113866166/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính70V/v phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường làng nghề xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình01 File
01113867167/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính71V/v phê duyệt quyết toán công trình: Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Hạng mục: San nền mở rộng chợ và xây dựng ki ốt bán hàng số 201 File
01113868168/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính72V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần lương thực Sông Hồng01 File
01113869169/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính73V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với các tổ chức đà hết thời hạn ổn định 5 năm01 File
01113870170/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính75V/v thanh tra tài chính Công ty CP Giao thông và Xây dựng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình01 File
01113871171/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính76V/v thanh tra tài chính Công ty TNHH PTCN Hải Hùng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình01 File
01113872173/QĐ-STCQuyết định28/03/2011Sở Tài chính77V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Quỹ tín dụng nhân dân xã Đông Sơn huyện Đông Hưng01 File
01113873173/QĐ-STCQuyết định11/08/2011Sở Tài chính78V/v giao nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính thực hiện01 File
01113874181/QĐ-STCQuyết định12/08/2011Sở Tài chính79V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Quỹ tín dụng nhân dân xã Vũ Hòa01 File
01113875182/QĐ-STCQuyết định12/08/2011Sở Tài chính80V/v thanh tra tài chính Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo BẢo Hưng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình01 File
01113876183/QĐ-STCQuyết định12/08/2011Sở Tài chính81V/v thanh tra tài chính Công ty TNHH xây dựng Hùng Minh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình01 File
01113877185/QĐ-STCQuyết định16/08/2011Sở Tài chính82V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần lương thực Sông Hồng01 File
01113878186/QĐ-STCQuyết định18/08/2011Sở Tài chính83v/v tiếp nhận bà Bùi Thị Thủy đến nhận công tác tại cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình01 File
01113879187/QĐ-STCQuyết định22/08/2011Sở Tài chính84V/v phê duyệt quyết toán công trình: Trụ sở Tỉnh ủy Thái Bình năm 201001 File
01113880188/QĐ-STCQuyết định22/08/2011Sở Tài chính85V/v phê duyệt quyết toán công trình: Nhà xưởng thực hành sản xuất Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thái Bình01 File
01113881189/QĐ-STCQuyết định22/08/2011Sở Tài chính86V/v phê duyệt quyết toán công trình: Nhà lớp học cho người tàn tật và trẻ lang thang cơ nhỡ, nhà ở học sinh thuộc Trung tâm giới thiệu việc làm (Nay là Trung tâm hỗ trợ đào tạo dạy nghề, cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm và XKLĐ) Thái Bình01 File
01113882190/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính87V/v điều động ông Trịnh Đức Thiện đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành nghiệp vụ quỹ - Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình01 File
01113883191/QĐ-STCQuyết định09/08/2011Sở Tài chính88V/v điều động ông Hoàng Quang Thành đến nhận công tác tại phòng Tài chính đầu tư01 File
01113884193/QĐ-STCQuyết định22/08/2011Sở Tài chính89V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty nước giải khát Thành Công01 File
01113885194/QĐ-STCQuyết định22/08/2011Sở Tài chính90V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Gạch ốp lát Thái bình01 File
01113886197/QĐ-STCQuyết định29/08/2011Sở Tài chính91V/v phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ở số 2 tầng vận động viên Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Thái bình01 File
01113887200/QĐ-STCQuyết định27/07/2011Sở Tài chính92v/v tiếp nhận bà Cao Hoàng Ngọc Tú đến nhận công tác tại phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp - Sở Tài chính01 File
01113888201/QĐ-STCQuyết định31/08/2011Sở Tài chính93V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Thế Hùng , Phó trưởng phòng, phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp01 File
01113889202/QĐ-STCQuyết định31/08/2011Sở Tài chính94V/v nâng bậc lương cho bà Lê Quỳnh Nhâm , chuyên viên phòng Tài chính Doanh nghiệp01 File
01113890203/QĐ-STCQuyết định31/08/2011Sở Tài chính95V/v nâng bậc lương cho bà Phạm Thị Thu Hương , chuyên viên phòng Ngân sách Nhà nước01 File
01113891204/QĐ-STCQuyết định31/08/2011Sở Tài chính96V/v nâng bậc lương cho bà Lưu Hải Yến , chuyên viên phòng Ngân sách Nhà nước01 File
01113892205/QĐ-STCQuyết định31/08/2011Sở Tài chính97V/v nâng bậc lương cho bà Đặng Thị Trần My , chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp01 File
01113893206/QĐ-STCQuyết định31/08/2011Sở Tài chính98V/v nâng bậc lương cho bà Phạm Thị Lê , chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp01 File
01113894207/QĐ-STCQuyết định31/08/2011Sở Tài chính99V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Hữu Điền , chuyên viên phòng Tài chính Doanh nghiệp01 File
01113895208/QĐ-STCQuyết định06/09/2011Sở Tài chính100V/v tiền thuê đất phải nộp đối với Công ty TNHH HNJ Việt Nam01 File
01113896209/QĐ-STCQuyết định06/09/2011Sở Tài chính101V/v đơn giá thuê đất đối với Nhân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình01 File
01113897210/QĐ-STCQuyết định06/09/2011Sở Tài chính102V/v đơn giá thuê đất đối với Nhân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình01 File
01113898211/QĐ-STCQuyết định07/09/2011Sở Tài chính103V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Quỹ tín dụng nhân dân xã Vũ Hội huyện Vũ Thư01 File
01113899212/QĐ-STCQuyết định07/09/2011Sở Tài chính104V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Quỹ tín dụng nhân dân xã Trung An huyện Vũ Thư01 File
011138100213/QĐ-STCQuyết định08/09/2011Sở Tài chính105V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ01 File
123
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024