DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 11    Hồ sơ số: 39
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình tập 1
Thời gian BĐ:
27/12/2010 Thời gian Kết thúc: 13/09/2011
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0111390102/QLG-STCBáo cáo10/01/2011Sở Tài chính1V/v bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ dân có công trình nhà ở trong hành lang an toàn lưới điện cao áp01 File
0111390204/BC-STCBáo cáo14/01/2011Sở Tài chính2Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 12 năm 201001 File
0111390305/BC-STCBáo cáo14/01/2011Sở Tài chính3V/v thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 201001 File
0111390406/BC-STCBáo cáo14/01/2011Sở Tài chính11V/v thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 200901 File
0111390507/BC-STCBáo cáo14/01/2011Sở Tài chính21V/v kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của tỉnh01 File
0111390608/BC-STCBáo cáo27/12/2010Sở Tài chính28Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC Giai đoạn 2006-201001 File
0111390710/VP-STCBáo cáo17/01/2011Sở Tài chính32V/v báo cáo chuyên đề01 File
0111390811/VP-STCBáo cáo18/01/2011Sở Tài chính33V/v báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2010 và kế hoạch năm 201101 File
0111390913/TCĐT-STCBáo cáo24/01/2011Sở Tài chính41V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111391014/TCĐT-STCBáo cáo28/01/2011Sở Tài chính42V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111391117/NSNN-STCBáo cáo14/02/2011Sở Tài chính43V/v báo cáo tình hình rút dự toán năm 201001 File
0111391216/BC-STCBáo cáo29/01/2011Sở Tài chính46V/v tình hình giá cả thị trường Tết Tân Mão và công tác quản lý giá tháng 1 năm 201101 File
0111391318/NSNN-STCBáo cáo14/02/2011Sở Tài chính51V/v Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 200901 File
0111391419/BC-STCBáo cáo17/02/2011Sở Tài chính53V/v thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 201001 File
0111391520/BC-STCBáo cáo17/02/2011Sở Tài chính61Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 01 năm 201101 File
0111391621/BC-STCBáo cáo17/02/2011Sở Tài chính62Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 13 năm 20001 File
0111391722/BC-STCBáo cáo24/02/2011Sở Tài chính63V/v Thẩm định, phê duyệt phương án bổ xung để giải quyết tồn tại về bồi thường, hỗ trợ GPMB khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh01 File
0111391825/BC-STCBáo cáo25/02/2011Sở Tài chính64V/v cung cấp số liệu để lập Kế hoạch kiểm toán năm 201101 File
0111391926/BC-STCBáo cáo04/03/2011Sở Tài chính90V/v báo cáo cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng về Quản lý Tài chính công tại Nhật Bản01 File
0111392027/NSNN-STCBáo cáo03/03/2011Sở Tài chính91V/v báo cáo đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình01 File
0111392128/NSNN-STCBáo cáo03/03/2011Sở Tài chính93V/v báo cáo số liệu để lập kế hoạch kiểm tra năm 2011 của Kiểm toán Nhà nước01 File
0111392231/BC-STCBáo cáo10/03/2011Sở Tài chính112V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Thái Bình tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy01 File
0111392332/TCĐT-STCBáo cáo16/03/2011Sở Tài chính113V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111392433/NSNN-STCBáo cáo15/03/2011Sở Tài chính114V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg01 File
0111392534/BC-STCBáo cáo23/03/2011Sở Tài chính117V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 3701 File
0111392635/BC-STCBáo cáo25/03/2011Sở Tài chính118V/v Kết quả thẩm định phương án hỗ trợ bổ sung tài sản, ảnh hưởng kinh doanh cho các hộ dân thuộc. Dự án: cải tạo, nâng cấp QL39/2. Địa phận xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình - lần 501 File
0111392736/GCS-STCBáo cáo28/03/2011Sở Tài chính119V/v tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 201101 File
0111392837/TCĐT-STCBáo cáo30/03/2011Sở Tài chính122V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111392938/NSNN-STCBáo cáo28/03/2011Sở Tài chính123V/v kết quả thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội01 File
0111393039/TTra-STCBáo cáo04/04/2011Sở Tài chính125V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí01 File
0111393140/BC-STCBáo cáo04/04/2011Sở Tài chính126V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 3801 File
0111393241/BC-STCBáo cáo05/04/2011Sở Tài chính127V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 3901 File
0111393342/BC-STCBáo cáo09/04/2011Sở Tài chính128V/v Kết quả thẩm định phương án hỗ trợ bổ sung tài sản, ảnh hưởng kinh doanh cho các hộ dân thuộc. Dự án: cải tạo, nâng cấp QL39/2. Địa phận xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình - lần 501 File
0111393443/BC-STCBáo cáo09/03/2011Sở Tài chính129V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước01 File
0111393544/BC-STCBáo cáo13/04/2011Sở Tài chính136V/v thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 201101 File
0111393645/TCĐT-STCBáo cáo14/04/2011Sở Tài chính140V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111393746/BC-STCBáo cáo13/04/2011Sở Tài chính141V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 4001 File
0111393848/BC-STCBáo cáo22/04/2011Sở Tài chính142V/v Kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB lần 36 và 39 thuộc địa phận xã Thăng Long huyện Đông Hưng. Dự án: cải tạo, nâng cấp QL39/2 01 File
0111393950/BC-STCBáo cáo04/05/2011Sở Tài chính143V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng - lần 4101 File
0111394057/TCĐT-STCBáo cáo05/05/2011Sở Tài chính144V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111394152/TCĐT-STCBáo cáo06/05/2011Sở Tài chính145V/v báo cáo tiến độ dự án hợp đồng theo hình thức BT01 File
0111394253/TTr-STCBáo cáo06/05/2011Sở Tài chính146V/v tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011-201501 File
0111394354/TCĐT-STCBáo cáo08/09/2011Sở Tài chính153V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111394455/BC-STCBáo cáo08/09/2011Sở Tài chính154V/v hỗ trợ kinh phí ổn định đời sống phục vụ GPMB khu đất dịch vụ Khu công nghiệp Gia Lễ, xã Đông Quang huyện Đông Hưng01 File
0111394556/BC-STCBáo cáo08/09/2011Sở Tài chính158V/v tình hình thực hiện chương trình bình ổn giá tại địa phương01 File
0111394657/BC-STCBáo cáo09/09/2011Sở Tài chính164V/v báo cáo tình hình thanh toán kế hoạch năm 2011 vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT quốc gia và nguồn vốn TPCP đến 31/8/201101 File
0111394758/BC-STCBáo cáo13/09/2011Sở Tài chính181V/v tình hình xử lý tài sản trên đất thu hồi của các tổ chức trên địa bàn tỉnh và những giải pháp để tổ chức thực hiện01 File
0111394858/BC-STCBáo cáo13/05/2011Sở Tài chính189V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng - lần 42+4301 File
0111394959/BC-STCBáo cáo16/05/2011Sở Tài chính190V/v Kết quả thẩm định dự toán hỗ trợ bổ sung một vụ lúa (cá) cho diện tích tăng của các hộ dân thuộc dự án: Khu neo đậu tàu thuyền trú bão tại cửa sông Trà Lý thuộc xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024