DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 11    Hồ sơ số: 40
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình tập 2
Thời gian BĐ:
16/05/2011 Thời gian Kết thúc: 27/12/2011
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0111400160/BC-STCBáo cáo16/05/2011Sở Tài chính1V/v Kết quả thẩm định phương án giá đất giao tái định cư để giải quyết tồn tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh chợ Bo01 File
0111400261/BC-STCBáo cáo19/05/2011Sở Tài chính2V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 44 01 File
0111400362/STC-VPCông văn25/05/2011Sở Tài chính3V/v Kiểm tra, đôn đốc việc kiểm soát thủ tục hành chính01 File
0111400463/STC-TCĐTCông văn31/05/2011Sở Tài chính7V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111400564/BC-STCBáo cáo26/05/2011Sở Tài chính8V/v phương án giá bán nước sạch tại các khu vực trên địa bàn năm 2011 của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước Thái Bình01 File
0111400665/STC-GCSBáo cáo27/05/2011Sở Tài chính11V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá - Công sản tháng 5 năm 201101 File
0111400766/BC-STCBáo cáo07/06/2011Sở Tài chính17V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 4501 File
0111400867/BC-STCBáo cáo06/06/2011Sở Tài chính18V/v báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 201101 File
0111400968/BC-STCBáo cáo07/06/2011Sở Tài chính23V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp01 File
0111401069/BC-STCBáo cáo07/06/2011Sở Tài chính24V/v Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 đoạn điều chỉnh tuyến từ KM82+500 đến Km 83+097 - Xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình huyện Đông Hưng lần 4501 File
0111401170/BC-STCBáo cáo10/06/2011Sở Tài chính25V/v Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 202001 File
0111401272/BC-STCBáo cáo22/06/2011Sở Tài chính31V/v kết quả 10 năm thực hiện Pháp lệnh Lưu Trữ quốc gia (2001-2010)01 File
0111401373/BC-STCBáo cáo22/06/2011Sở Tài chính33V/v báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính Phủ01 File
0111401474/STC-NSNNBáo cáo30/06/2011Sở Tài chính35V/v tình hình kinh tế - xã hội, NSNN 5 tháng đầu năm 2011 về thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ tỉnh Thái Bình01 File
0111401575/BC-STCBáo cáo27/06/2011Sở Tài chính39V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 6 và 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ công tác giá 6 tháng cuối năm và chương trình công tác quản lý giá tháng 7 năm 201101 File
0111401676/BC-STCBáo cáo08/07/2011Sở Tài chính44V/v thẩm định, phê duyệt phương án bổ xung để giải quyết tồn tại về bồi thường, hỗ trợ GPMB khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh01 File
0111401778/BC-STCBáo cáo08/07/2011Sở Tài chính45V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 4801 File
0111401878/BC-STCBáo cáo18/07/2011Sở Tài chính47V/v báo cáo kết quả thu hành luật TNBTCNN 6 tháng đầu năm 201101 File
0111401979/BC-STCBáo cáo19/07/2011Sở Tài chính48V/v báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo 127/CĐ Thái Bình01 File
0111402080/BC-STCBáo cáo12/07/2011Sở Tài chính49V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ01 File
0111402181/BC-STCBáo cáo21/07/2011Sở Tài chính51V/v báo cáo kết quả thẩm định quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111402282/BC-STCBáo cáo22/07/2011Sở Tài chính52V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 46+4701 File
0111402383/BC-STCBáo cáo20/07/2011Sở Tài chính53V/v đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình01 File
0111402484/BC-STCBáo cáo26/07/2011Sở Tài chính54V/v báo cáo kết quả thẩm định quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111402585/BC-STCBáo cáo28/07/2011Sở Tài chính55V/v báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111402686/BC-STCBáo cáo26/07/2011Sở Tài chính57V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá - Công sản tháng 7 năm 201101 File
01114027 Báo cáo02/08/2011Sở Tài chính60V/v Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 đoạn thuộc xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình 01 File
0111402889/ĐT-STCBáo cáo03/08/2011Sở Tài chính61V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành01 File
0111402990/STC- NSNNBáo cáo01/07/2011Sở Tài chính62V/v báo cáo đánh giá triển khai dự án ứng dụng CNTT01 File
0111403092/BC-STCBáo cáo09/08/2011Sở Tài chính63V/v thực hiện kiến nghị Kiểm toán Đề án Kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008-2012 tỉnh Thái Bình01 File
0111403193/STC- TCĐTBáo cáo09/08/2011Sở Tài chính65V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111403294/BC-STCBáo cáo09/08/2011Sở Tài chính66V/v báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 66/2006/NQ-CP của Chính phủ01 File
0111403395/BC-STCBáo cáo15/06/2011Sở Tài chính69V/v tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn01 File
0111403497/STC- TCĐTBáo cáo22/08/2011Sở Tài chính70V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0111403598/STC-ĐTBáo cáo24/08/2011Sở Tài chính71V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành01 File
01114036100/BC-STCBáo cáo25/08/2011Sở Tài chính72V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá - Công sản tháng 8 năm 201101 File
01114037101/BC-STCBáo cáo31/08/2011Sở Tài chính76V/v tình hình thực hiện phương án chuyển đổi sắp xếp DN 100% vốn Nhà nước của tỉnh Thái Bình01 File
01114038102/BC-STCBáo cáo31/08/2011Sở Tài chính82V/v Tổng kết thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Chính trị01 File
01114039102/BC-STCBáo cáo26/09/2011Sở Tài chính91V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá - Công sản tháng 9 năm 201101 File
01114040104/BC-STCBáo cáo28/09/2011Sở Tài chính94V/v tình hình thực hiện 01 năm Thông tư 122/2010/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Thái bình01 File
01114041110/BC-STCBáo cáo03/10/2011Sở Tài chính99V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 4901 File
01114042111/BC-STCBáo cáo05/10/2011Sở Tài chính101V/v thuê đất của Công ty TNHH HNJ Việt NAm01 File
01114043113/TCĐT-STCBáo cáo19/10/2011Sở Tài chính102V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114044114/STC- TCĐTBáo cáo19/10/2011Sở Tài chính103V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114045115/ĐT-STCBáo cáo21/10/2011Sở Tài chính104V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành01 File
01114046116/ĐT-STCBáo cáo25/10/2011Sở Tài chính105V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành01 File
01114047117/TCĐT-STCBáo cáo26/10/2011Sở Tài chính106V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114048118/BC-STCBáo cáo18/10/2011Sở Tài chính107V/v đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội tặng Bằng khen: Có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2006-201001 File
01114049119/BC-STCBáo cáo27/10/2011Sở Tài chính109V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá - Công sản tháng 10 năm 201101 File
01114050120/TCĐT-STCBáo cáo31/10/2011Sở Tài chính113V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114051121/BC-STCBáo cáo31/10/2011Sở Tài chính114V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5001 File
01114052122/BC-STCBáo cáo31/10/2011Sở Tài chính116V/v Kết quả công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 201201 File
01114053123/BC-STCBáo cáo06/10/2011Sở Tài chính118V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5101 File
01114054124/BC-STCBáo cáo07/11/2011Sở Tài chính119V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5201 File
01114055125/ĐT-STCBáo cáo07/11/2011Sở Tài chính120V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành01 File
01114056126/BC-STCBáo cáo08/11/2011Sở Tài chính121V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5301 File
01114057127/BC-STCBáo cáo31/10/2011Sở Tài chính124V/v tình hình thực hiện 10 năm và những giải pháp của những năm tới trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình01 File
01114058129/BC-STCBáo cáo14/11/2011Sở Tài chính135V/v báo cáo kết quả cải cách tài chính công năm 201101 File
01114059131/BC-STCBáo cáo14/11/2011Sở Tài chính137V/v báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 201101 File
01114060132/BC-STCBáo cáo21/10/2011Sở Tài chính144V/v triển khai các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành ngân sách năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 ngành tài chính01 File
01114061133/BC-STCBáo cáo23/11/2011Sở Tài chính145V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành01 File
01114062134/BC-STCBáo cáo23/11/2011Sở Tài chính146V/v tình hình kết quả Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Tài chính trong Quý IV năm 201101 File
01114063135/BC-STCBáo cáo16/11/2011Sở Tài chính150V/v kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước từ 01/01/2010 đến 30/10/201101 File
01114064136/BC-STCBáo cáo29/11/2011Sở Tài chính152V/v Tổng kết thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 24/02/2011 của chính phủ và dự kiến các giải pháp thực hiện KH năm 2012 của ngành tài chính 01 File
01114065137/BC-STCBáo cáo29/11/2011Sở Tài chính153V/v dánh sách tổng hợp các DN có vốn nhà nước thuộc đối tượng bàn giao về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tính đến ngày 31/12/201101 File
01114066138/BC-STCBáo cáo30/11/2011Sở Tài chính155V/v tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Bình01 File
01114067139/BC-STCBáo cáo28/11/2011Sở Tài chính169V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 11 năm 201101 File
01114068140/BC-STCBáo cáo07/12/2011Sở Tài chính173V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5401 File
01114069141/BC-STCBáo cáo30/11/2011Sở Tài chính174V/v tình hình thực hiện Nghị quyết TW7 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước01 File
01114070142/BC-STCBáo cáo14/12/2011Sở Tài chính179V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 52 Địa phận xã Đông Á01 File
01114071143/BC-STCBáo cáo15/12/2011Sở Tài chính180V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114072144/BC-STCBáo cáo15/12/2011Sở Tài chính181V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114073145/BC-STCBáo cáo15/12/2011Sở Tài chính182V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5201 File
01114074146/BC-STCBáo cáo15/12/2011Sở Tài chính183v/v kết quả phòng, chống tham nhũng năm 201101 File
01114075148/BC-STCBáo cáo16/12/2011Sở Tài chính186V/v Kết quả thẩm định mức hỗ trợ bằng tiền đối với 1m2 đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn Thành phố Thái Bình01 File
01114076149/BC-STCBáo cáo16/12/2011Sở Tài chính187V/v phê duyệt quyết toán bổ sung dự án cải tạo nâng cấp đường 39B từ Thành phố Thái Bình đến cầu phao xã Hồng Quỳnh01 File
01114077150/BC-STCBáo cáo16/12/2011Sở Tài chính188V/v phê duyệt quyết toán bổ sung Đường 223 đoạn từ km17+630 đến Km20+89201 File
01114078151/BC-STCBáo cáo20/12/2011Sở Tài chính189V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114079151/BC-STCBáo cáo20/12/2011Sở Tài chính190V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114080152/BC-STCBáo cáo19/12/2011Sở Tài chính191V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5501 File
01114081153/BC-STCBáo cáo21/12/2011Sở Tài chính192V/v Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5601 File
01114082154/BC-STCBáo cáo22/12/2011Sở Tài chính193V/v tiền thuê đất năm 2011 của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình01 File
01114083155/BC-STCBáo cáo26/12/2011Sở Tài chính194V/v trừ tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tiền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí Thăng Long01 File
01114084156/BC-STCBáo cáo27/12/2011Sở Tài chính195V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01114085157/BC-STCBáo cáo27/12/2011Sở Tài chính196V/v báo cáo tình hình công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 201101 File
01114086158/BC-STCBáo cáo19/12/2011Sở Tài chính199V/v giải trình giá giao đất cho Công ty cổ phần khu công nghiệp TBS Sông Trà01 File
01114087159/BC-STCBáo cáo26/12/2011Sở Tài chính201V/v tính tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần Tập đoàn hương Sen01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024