DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 69
Tiêu đề:Hồ sơ dự toán chi ngân sách năm 2003 của UBND tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
15/01/2003 Thời gian Kết thúc: 10/03/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176901520/QĐ-UBQuyết định10/03/2003UBND tỉnh Thái Bình1Về việc công khai dự toán ngân sách năm 200301 File
01176902 Báo cáo15/01/2003Sở Tài chính Vật giá6Báo cáo phương án phân bổ cân đối ngân sách địa phương năm 200301 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024