DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 70
Tiêu đề:Hướng dẫn của Sở Tài chính về việc hạch toán nguồn thu ngân sách các cấp ở địa phương
Thời gian BĐ:
15/01/2003 Thời gian Kết thúc: 15/01/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01177001 Báo cáo15/01/2003Sở Tài chính Vật giá1Hướng dẫn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 tỉnh Thái Bình01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024