DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 18    Hồ sơ số: 72
Tiêu đề:Hồ sơ báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2003 và dự kiến dự toán ngân sách năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình (15 tờ A3)
Thời gian BĐ:
24/12/2003 Thời gian Kết thúc: 24/12/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0118720150/BC-UBQuyết định24/12/2003UBND tỉnh Thái Bình1Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2003 và dự kiến dự toán NSNN năm 200401 File
01187202 Dự kiến dự toán24/12/2003UBND tỉnh Thái Bình24Dự kiến dự toán kinh phí năm 2004 của các sở, ngành và các đơn vị HCSN thuộc tỉnh (15 tờ A3)01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024