DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 18    Hồ sơ số: 74
Tiêu đề:Báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh năm 2002 của Kho bạc nhà nước Thái Bình (33 tờ A3)
Thời gian BĐ:
06/05/2003 Thời gian Kết thúc: 06/05/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01187401 Báo cáo06/05/2003Kho bạc Nhà nước1Báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh năm 2002 của Kho bạc nhà nước Thái Bình (33 tờ A3)01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024