DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 18    Hồ sơ số: 77
Tiêu đề:Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 Tỉnh Thái Bình của Sở Tài Chính
Thời gian BĐ:
31/12/2003 Thời gian Kết thúc: 31/12/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0118770117/2003/NQ-HĐNDNghị quyết31/12/2003HĐND tỉnh Thái Bình 1V/v phê duyệt dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 200401 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024