DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 04    Hồ sơ số: 13
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2004 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
02/01/2004 Thời gian Kết thúc: 31/12/2004
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0104130110/TC-QĐGDTQuyết định02/01/2004Sở Tài Chính1V/v giao dự toán cho phí quản lý dự án đầu tư Phòng Kinh tế biển huyện Tiền Hải01 File
0104130211/TC-QĐGDTQuyết định02/01/2004Sở Tài Chính3V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà01 File
0104130352/TC-QĐGDTQuyết định14/01/2004Sở Tài Chính5V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện Thái Thuỵ01 File
01041304118/TC-QĐGDTQuyết định23/02/2004Sở Tài Chính7V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Bệnh viện Phụ sản Thaí Bình01 File
01041305126/QĐ-TCQuyết định23/02/2004Sở Tài Chính9V/v nâng bậc lương cho ông Nguyễn Anh Tuấn Phòng Tài Chính HCSN01 File
01041306126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính10V/v nâng bậc lương cho bà Dương Thị Thúy Nga Phòng Tài Chính HCSN01 File
01041307127/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính11V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Xuân Hán Phòng Quản lý ngân sách xã01 File
01041308126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính12V/v nâng bậc lương cho bà Phạm Thị Nga Phòng Ngân sách xã 01 File
01041309126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính13V/v nâng bậc lương cho bà Thái Thị Thu Hường Phòng Tài Chính doanh nghiệp01 File
01041310126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính14V/v nâng bậc lương cho ông Lê Ngọc Anh Phòng Tài chính doanh nghiệp 01 File
01041311126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính15V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Hải Hưng Phòng Tài chính doanh nghiệp01 File
01041312126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính16V/v nâng bậc lương cho ông Mai Trung Kiên Phòng vật giá01 File
01041313126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính17V/v nâng bậc lương cho ông Nguyễn Văn Thạnh Phòng TCHC01 File
01041314126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính18V/v nâng bậc lương cho bà Nguyễn Thị Hải Yến Phòng TCHC01 File
01041315126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính19V/v nâng bậc lương cho bà Trần Thị Mai Phòng TCHC01 File
01041316126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính20V/v nâng bậc lương cho bà Hoàng Thị Thúy phòng TCHC01 File
01041317126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính21V/v nâng bậc lương cho bà Hoàng Thị Thúy phòng HCTC01 File
01041318126/QĐ-TCQuyết định24/02/2004Sở Tài Chính22V/v nâng bậc lương cho ông Nguyễn Văn Thạnh Phòng TCHC01 File
01041319214/TC--QĐGDTQuyết định19/04/2004Sở Tài Chính23V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án giao thông sở GTVT 01 File
01041320297/TC--QĐGDTQuyết định19/04/2004Sở Tài Chính25V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường Cao đẳng KTKT Thái Bình01 File
01041321298/TC--QĐGDTQuyết định19/04/2004Sở Tài Chính27V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Chu Văn An01 File
01041322299/TC--QĐGDTQuyết định19/04/2004Sở Tài Chính29V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Xí nghiệp khai thác HTKT khu công nghiệp Công ty CTGT i Thái Bình01 File
01041323321/TC--QĐGDTQuyết định26/04/2004Sở Tài Chính31V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng SCHT01 File
01041324354/TC--QĐGDTQuyết định12/05/2004Sở Tài Chính33V/v nghỉ để hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Ngọc Tiên Phòng Đầu tư 01 File
01041325357/TC--QĐGDTQuyết định20/05/2004Sở Tài Chính35V/v điều động ông Phạm Minh Tuấn đến nhận công tác tại Phòng quản lý ngân sách 01 File
01041326358/QĐ-STCQuyết định15/05/2004Sở Tài Chính36V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bảo giưc chức PTP Đầu tư01 File
01041327495/TC--QĐGDTQuyết định30/06/2004Sở Tài Chính37V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án-Sở NN và PTNT01 File
01041328744/TC--QĐGDTQuyết định27/09/2004Sở Tài Chính39V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Bệnh viện Phụ sản Thái Bình01 File
01041329767/QĐ-TCQuyết định04/10/2004Sở Tài Chính50V/v nâng bậc lương cho bà Quách Thị Oanh Phòng Quản lý Ngân sách01 File
01041330768/QĐ-TCQuyết định04/10/2004Sở Tài Chính51V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Minh Tuấn Phòng quản lý ngân sách01 File
01041331773/QĐ-TCQuyết định08/10/2004Sở Tài Chính52V/v thành lập tổ chuyên gia giúp việc tổ chức gói thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm trang thiết bị tin học của Sở Tài Chính01 File
01041332778/TC--QĐGDTQuyết định08/10/2004Sở Tài Chính54V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thái Bình01 File
01041333846/QĐ-STCQuyết định25/10/2004Sở Tài Chính56V/v thành lập Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan 01 File
01041334935/TC-/QĐGDTQuyết định29/11/2004Sở Tài Chính57V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở Thương mại Du lịch Thái Bình01 File
01041335950/TC-/QĐGDTQuyết định07/12/2004Sở Tài Chính60V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Thái Bình01 File
010413361050/QĐ-STCQuyết định27/12/2004Sở Tài Chính62V/v thành lập Hội khuyến học cơ quan01 File
010413371053/QĐ-STCQuyết định31/12/2004Sở Tài Chính63V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng đường giao thông01 File
01041338949Quyết định29/11/2004Sở Tài Chính65V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cai nghiện 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024