DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 02    Hồ sơ số: 07
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2003 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình
Thời gian BĐ:
08/01/2003 Thời gian Kết thúc: 22/12/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0102070114/TCVG-QĐGDTQuyết định08/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá1V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trường THPT Phụ Dực01 File
0102070215/TCVG-QĐGDTQuyết định08/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá2V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý dự án UNFPA-VIE/01/P1501 File
0102070316/TCVG-QĐGDTQuyết định08/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá3V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư UBND huyện Kiến Xương 01 File
0102070417/TCVG-QĐGDTQuyết định08/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá4V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư UBND huyện Hưng Hà01 File
0102070518/TCVG-QĐGDTQuyết định08/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá5V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Xí nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy nông huyện Vũ Thư 01 File
0102070626/TCVG-QĐGDTQuyết định08/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá6V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trường trung học Y tế TB01 File
0102070727/TCVG-QĐGDTQuyết định14/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá8V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư trường THPT Nguyễn Du01 File
0102070847/TCVG-QĐGDTQuyết định14/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá10V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Văn phòng HĐND và UBND tỉnh01 File
0102070948/TCVG-QĐGDTQuyết định22/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá12V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đông Hưng 01 File
0102071049/TCVG-QĐGDTQuyết định22/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá14V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trường trung cấp Nông nghiệp TB01 File
0102071158/QĐ-TCVGQuyết định27/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá16V/v khen thưởng thi đua năm 200201 File
01020712136/TCVG-QĐGDTQuyết định25/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá21V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Công an tỉnh01 File
01020713137/TCVG-QĐGDTQuyết định25/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá23V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trường THCS PHúc Khánh01 File
01020714162/QĐ-TCVGQuyết định20/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá25V/v thành lập hội đồng kỷ luật cơ quan01 File
01020715196/TCVG-QĐGDTQuyết định08/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá26V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Bệnh viện Phụ sản TB01 File
01020716238/TCVG-QĐGDTQuyết định08/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá28V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư UBND xã An Bài01 File
01020717239/TCVG-QĐGDTQuyết định24/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá30V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy 01 File
01020718280/QĐ-TCVGQuyết định08/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá32V/v bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Quang Hưng phó trưởng phòng ngân sách tỉnh01 File
01020719280/QĐ-TCVGQuyết định08/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá33V/v bổ nhiệm lại cán bộ Vi văn Đại phó trưởng phòng ngân sách tỉnh01 File
01020720280/QĐ-TCVGQuyết định08/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá34V/v bổ nhiệm lại cán bộ Mai Thị Toàn phó trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp01 File
01020721281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá35V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Phạm Bá Hùng - phòng đầu tư01 File
01020722281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá36V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Phạm Thị Bích Ngà phòng Ngân sách tỉnh01 File
01020723281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá37V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Bùi Thị Hồng- Phòng tài chính doanh nghiệp01 File
01020724281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá38V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Vũ Đình Uyến - Phòng tài chính doanh nghiệp01 File
01020725281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá39V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Nguyễn Thị Đào - Phòng tài chính doanh nghiệp01 File
01020726281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá40V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Bùi Nguyên Bình - Phòng Quản lý công sản01 File
01020727281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá41V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Phạm Thị Châm - Phòng tổ chức hành chính01 File
01020728281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá42V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Đoàn Thị Thúy - Phòng tài chính doanh nghiệp01 File
01020729281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá43V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ban Thanh tra tài chính01 File
01020730281/QĐ-TCVGQuyết định06/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá44V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phòng tài chính doanh nghiệp01 File
01020731330/TCVG-QĐGDTQuyết định19/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá45V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý dự án giao thông01 File
01020732331/TCVG-QĐGDTQuyết định19/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá47V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý dự án - sở Nông nghiệp và PTNT01 File
01020733383/TCVG-QĐGDTQuyết định12/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá49V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư sở Thương mại Du lịch TB01 File
01020734352/QĐ-TCVGQuyết định12/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá51V/v thành lập Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ nữ cán bộ công chức của cơ quan01 File
01020735395/QĐ-TCVGQuyết định12/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá52V/v kỷ luật cán bộ, công chức Vũ Đình Uyền - phòng Quản lý công sản01 File
01020736456/QĐ-TCVGQuyết định09/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá53V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Phan Huy Bôn phòng Tổ chức hành chính01 File
01020737456/QĐ-TCVGQuyết định09/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá54V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Nguyễn Thị Kim Thanh Ban thanh tra tài chính01 File
01020738456/QĐ-TCVGQuyết định09/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá55V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Đặng thị Lan Anh - Ban thanh tra tài chính01 File
01020739508/QĐ-TCVGQuyết định18/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá56V/v thành lập tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu gói thầu chào hàng cạnh tranh: Cung cấp và lắp đặt thang máy nhà làm việc Sở TCVG01 File
01020740512/QĐ-TCVGQuyết định10/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá57V/v nghỉ việc để hưởng chế độ thôi việc một lần ông Vũ Đình Uyền01 File
01020741516/TCVG-QĐGDTQuyết định31/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá58V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng 01 File
01020742517/TCVG-QĐGDTQuyết định31/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá60V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư UBND huyện Hưng Hà 01 File
01020743587/TCVG-QĐGDTQuyết định28/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá62V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trường THPT Bắc Duyên Hà01 File
01020744594/TCVG-QĐGDTQuyết định28/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá64V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý công trình Kè xử lý bãi lở đê bối xóm 1 Quỳnh Lâm01 File
01020745595/TCVG-QĐGDTQuyết định28/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá66V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng CSHT thị xã01 File
01020746596/TCVG-QĐGDTQuyết định28/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá68V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trường THPT Chuyên01 File
01020747597/TCVG-QĐGDTQuyết định28/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá70V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy 01 File
01020748615/TCVG-QĐGDTQuyết định03/09/2003Sở Tài chính - Vật Giá72V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban quản lý Cảng Diêm Điền01 File
01020749667/QĐ-TCVGQuyết định26/09/2003Sở Tài chính - Vật Giá74V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức Bùi Thị Lan - phòng đầu tư01 File
01020750726/TCVG-QĐGDTQuyết định20/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá75V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư bệnh viện Đa khoa01 File
01020751727/TCVG-QĐGDTQuyết định20/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá77V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trường Cao đẳng KTKT01 File
01020752728/TCVG-QĐGDTQuyết định20/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá79V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trung tâm y tế huyện Tiền Hải 01 File
01020753729/TCVG-QĐGDTQuyết định20/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá81V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trạm Thú y Thị xã TB01 File
01020754776/TCVG-QĐGDTQuyết định03/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá83V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Sở thương mại du lịch TB01 File
01020755777/TCVG-QĐGDTQuyết định03/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá85V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư UBND huyện Kiến Xương 01 File
01020756798/QĐ-TCVGQuyết định03/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá87V/v kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan Phan Huy Bôn - phòng Tổ chức hành chính01 File
01020757797/QĐ-TCVGQuyết định31/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá88V/v nghỉ việc để hưởng chế độ thôi việc một lần Phan Huy Bôn01 File
01020758816/TCVG-QĐGDTQuyết định13/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá90V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Trung tâm hỗ trợ và phát triển KHCN 01 File
01020759870/QĐ-TCQuyết định04/12/2003Sở Tài chính - Vật Giá92V/v nâng bậc lương của cá bộ, công chức Vũ Văn Chương - Phòng Tổ chức hành chính01 File
01020760871/QĐ-TCQuyết định04/12/2003Sở Tài chính - Vật Giá93V/v nâng bậc lương của cá bộ, công chức Trần Cao Thắng - Ban thanh tra Tài chính01 File
01020761899/TC-QĐGDTQuyết định08/12/2003Sở Tài chính - Vật Giá94V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng01 File
01020762899/TC-QĐGDTQuyết định08/12/2003Sở Tài chính - Vật Giá96V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban QLDA Cầu Rí01 File
01020763956/QĐ-TCQuyết định19/12/2003Sở Tài chính - Vật Giá98V/v nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Minh -phòng tài chính hành chính sự nghiệp01 File
01020764969/TC-QĐGDTQuyết định22/12/2003Sở Tài chính - Vật Giá99V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư cho chủ đầu tư Ban QLDA XÂY DỰNG đường làng nghề Minh Lãng01 File
01020765990/QĐ-TCQuyết định20/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá101V/v thành lập ban y tế cơ quan 01 File
01020766996/QĐ-TCQuyết định20/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá102V/v bổ nhiệm cán bộ Vũ Tế Xương - Công ty xổ số kiến thiết TB01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024