DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 19    Hồ sơ số: 79
Tiêu đề:Báo cáo Quyết toán chi ngân sách Tỉnh Thái Bình 2004 và tình hình thanh toán vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp kinh tế của Kho bạc Nhà nước Thái Bình (Khổ A3)
Thời gian BĐ:
10/06/2005 Thời gian Kết thúc: 10/06/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01197901 Báo cáo10/06/2005Kho bạc Nhà nước Thái Bình 1Báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh năm 2004 (53 tờ A3)02 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024