DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 16    Hồ sơ số: 52
Tiêu đề:Báo cáo tình hình tài chính-kết quả SX-KD DNNN năm 2000 tỉnh Thái Bình của Sở Tài chính-vật giá
Thời gian BĐ:
09/04/2001 Thời gian Kết thúc: 09/04/2001
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01165201160/BC-TCVGBáo cáo09/04/2001Sở Tài chính1Tình hình tài chính-kết quả SXKD DNNN năm 2000 tỉnh Thái Bình 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024