DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 16    Hồ sơ số: 54
Tiêu đề:Hồ sơ dự toán ngân sách tỉnh Thái Bình năm 2002 của UBND tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
27/12/2001 Thời gian Kết thúc: 27/12/2001
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01165401145/2001/QĐ-BTCQuyết định27/12/2001Bộ Tài chính1V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 200201 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024