DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 92
Tiêu đề:Dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của Sở Tài Chính
Thời gian BĐ:
25/07/2006 Thời gian Kết thúc: 25/07/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01219201 Quyết định25/07/2006Sở Tài chính1Dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của Sở Tài Chính01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024