DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 99
Tiêu đề:Báo cáo kết quả ước thực hiện ngân sách năm 2006 dự kiến dự toán ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy
Thời gian BĐ:
15/12/2006 Thời gian Kết thúc: 15/12/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01219901 Báo cáo15/12/2006UBND huyện Thái Thụy1Báo cáo kết quả ước thực hiện ngân sách năm 2006 dự kiến dự toán ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024