DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 07    Hồ sơ số: 24
Tiêu đề:Sổ Đăng ký công văn đi năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
Thời gian Kết thúc:
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01072401 Sổ Sở Tài chính1Sổ Đăng ký công văn đi năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình06 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024