DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 07    Hồ sơ số: 26
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình Tập 1
Thời gian BĐ:
02/01/2008 Thời gian Kết thúc: 07/07/2008
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0107260101/BC-HĐBáo cáo02/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC1Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 200701 File
0107260202/BC-HĐBáo cáo03/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC2Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ dịch chuyển đường điện GPMB Dự án Sửa chữa nâng cấp cống Trà Linh I01 File
0107260303/BC-HĐTĐBáo cáo03/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC3Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường GPMB Dự án xây dựng đường Đồng Lôi TPTB01 File
0107260404/BC-HĐBáo cáo04/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC4Kết quả thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB để mở rộng nâng cấp đường 221B xã Nam Trung huyện Tiền Hải 01 File
0107260505/BC-HĐBáo cáo04/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC5Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Nạo vét sông Cự Lam huyện Vũ Thư - Giai đoạn III01 File
0107260606/BC-HĐBáo cáo04/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC6Kết quả thẩm định bổ sung dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2007 hạng mục Đắp tầng phản áp chống sủi01 File
0107260707/BC-STCBáo cáo16/01/2008Sở Tài chính7Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 12 năm 200701 File
0107260808/BC-HĐTĐBáo cáo16/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC8Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng biển tường phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh địa phận xã Đông Hòa TPTB01 File
0107260909/BC-HĐBáo cáo17/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC9Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường GPMB dự án Nạo vét sông Đại Nẫm - huyện Quỳnh Phụ 01 File
0107261010/BC-HĐBáo cáo18/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC10Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng KCN và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp Sông Trà01 File
0107261111/BC-HĐBáo cáo22/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC11Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB làm thủ tục cho Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Bình Dương thuê đất thực hiện dự án xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm nông sản01 File
0107261212/BC-HĐBáo cáo23/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC12Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB sự án xây dựng nhà máy luyện và cán thép của Công ty TNHH đầu tư phát triển SHENGLI - địa điểm KCN Cầu Nghìn huyện Quỳnh Phụ 01 File
0107261313/BC-HĐBáo cáo23/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC13Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường vào Đền Trần xã Tiến Đức huyện Hưng Hà 01 File
01072614104BC-HĐBáo cáo23/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC14Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng KCN Gia Lễ huyện Đông Hưng 01 File
0107261515/BC-HĐBáo cáo23/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC15Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nạo vét sông Cự Lâm - huyện Vũ Thư - giai đoạn 301 File
0107261616/BC-HĐBáo cáo25/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC16Kết quả thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ GPMB cho Công ty nhựa Hải Phòng thuê đất xây dựng CSSX tại lô C1 - KCN Tiền Hải01 File
0107261717/BC-HĐBáo cáo25/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC17Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho Công ty cổ phần phát triển kỹ nghệ Linh anh thuê đất tại Lô C1- KCN Tiền Hải01 File
0107261818/BC-HĐBáo cáo25/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC18Kết quả thẩm định bổ sung phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2007 - huyện Kiến Xương hạng mục Đường hành lang chân đê Hữu Trà Lý01 File
0107261919/BC-HĐBáo cáo28/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC19Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng Cống Vũ Đoài - huyện Vũ Thư 01 File
0107262020/BC-HĐTĐBáo cáo30/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC20Kết quả thẩm định bổ sung phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường Phạm Thế Hiển - TPTB01 File
0107262121/BC-HĐTĐBáo cáo28/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC21Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Cải tạo nâng cấp đê kè Trà Lý01 File
0107262223/BC-HĐBáo cáo31/01/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC22Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo cống Việt Yên và nạo vét sông Việt Yên giai đoạn I - Lần 201 File
0107262324/BC-STCBáo cáo20/02/2008Sở Tài chính - Vật Giá23Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 1 năm 200801 File
0107262425/BC-HĐBáo cáo21/02/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC24Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB tiểu dự án: Kè sông Trà Lý- hạng mục kè Hậu Trung I & Hậu Trung Thượng 01 File
0107262526/BC-STCBáo cáo20/02/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC25Thống kê các danh hiệu thi đua đã được bộ Tài chính khen thưởng01 File
0107262627/BC-STCBáo cáo29/02/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC26Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 2 năm 2008 tỉnh TB01 File
0107262728/BC-HĐBáo cáo06/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC29Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB làm thủ tục cho Công ty TNHH Hoa Việt Thuê đất xây dựng CSSX kinh danh cắt dán áo mưa và sản xuất bật lửa ga 01 File
0107262829/BC-HĐTĐBáo cáo10/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC30Kết quả thẩm định bổ sung phương án và dự toán về bồi thường GPMB dự án xây dựng khu tái định cư Đồng Lôi thuộc địa phận phường Kỳ Bá TPTB01 File
0107262930/BC-HĐTĐBáo cáo11/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC31Kết quả thẩm định bổ sung phương án và dự toán về bồi thường GPMB dự án xây dựng Làng sinh viên TB, thuộc địa phận phường Quang Trung TPTB01 File
0107263031/BC-HĐBáo cáo14/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC32Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án mở rộng Xí nghiệp thực phẩm XK Quang Bình huyện Kiến Xương 01 File
0107263132/BC-HĐBáo cáo17/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC33Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB để thwujc hiện dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 01 File
0107263234/BC-HĐBáo cáo17/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC34Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB sự án đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Diêm Điền - đợt 201 File
0107263335/BC-HĐBáo cáo17/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC35Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB sự án Nạo vét sông trục Sa Lung - Tiên hưng huyện Đông Hưng 01 File
0107263436/BC-STCBáo cáo17/03/2008Sở Tài chính - Vật Giá36Tình hình thực hiện giá các loại đất tại địa phương đầu năm 200801 File
0107263537/BC-HĐBáo cáo19/03/2008Sở Tài chính - Vật Giá38Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB Thu hồi đất cho Công ty cổ phần sản xuất và KDTH Xuân sinh thuê thực hiện dự án01 File
0107263638/BC-STCBáo cáo19/03/2008Sở Tài chính - Vật Giá39Tham gia ý kiến dự thảo NĐ của Chính phủ v/v sửa đổi khoản 12 điều 1 NĐ số 123/2007/NĐ-CP01 File
0107263739/BC-HĐTĐBáo cáo25/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC40Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đe biển số 5 đoạn từ K9-K10 xã Nam hưng huyện Tiền Hải 01 File
0107263840/BC-HĐTĐBáo cáo25/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC41Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng KCN và dịch vụ hỗ trợ CN Sông Trà -lần 401 File
0107263941/BC-STCBáo cáo25/03/2008Sở Tài chính42Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2008 tỉnh TB01 File
0107264042/BC-HĐTĐBáo cáo27/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC45Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện quy hoạch xây dựng đường Đốc Nhưỡng và quy hoạch dân cư tại khu đất Dự trữ quốc gia khu vực TB đường Trần Nhân Tông TPTB01 File
0107264143/BC-HĐTĐBáo cáo26/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC46Kết quả thẩm định bổ sung phương án và dự toán về bồi thường GPMB dự án xây dựng đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám TPTB01 File
0107264244/BC-HĐTĐBáo cáo26/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC47Kết quả thẩm định phương án tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án xây dựng đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám TPTB01 File
0107264345/BC-HĐTĐBáo cáo26/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC48Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất cho Cty TNHH xây dựng, dịch vụ Phú Hoàng Phát thuê đất thực hiện dự án tại KCN huyện Tiền Hải 01 File
0107264446/BC-HĐTĐBáo cáo28/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC49Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất cho Cty tập đoàn Đại cường thuê đất xây dựng nhà máy kéo sợi tại KCN huyện Tiền Hải 01 File
0107264547/BC-HĐTĐBáo cáo28/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC50Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dựa án Cải tạo và nâng cấp đường 39B địa phận huyện Kiến Xương Lần 1501 File
0107264648/BC-STCBáo cáo15/03/2008Sở Tài chính51Công tác phòng, chống tham nhũng01 File
0107264749/BC-STCBáo cáo28/03/2008Sở Tài chính61Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do địa phương quản lý01 File
0107264850/BC-HĐTĐBáo cáo31/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC66Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Kè Trà Lý mục kè Đồng Đại vafkef Cự Lâm - huyện Vũ Thư 01 File
0107264951/BC-HĐTĐBáo cáo31/03/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC67Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng nhà máy luyện và cán thép của Công ty TNHH đầu tư phát triển SHENGLI - Địa điểm KCN Cầu Nghìn huyện Quỳnh Phụ 01 File
0107265052/BCĐBáo cáo03/04/2008UBND tỉnh Thái Bình 68V/v bàn giao tài sản cho Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu01 File
0107265153/BC-HĐTĐBáo cáo03/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC69Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Đồng Lôi TPTB01 File
0107265254/BC-STCBáo cáo03/04/2008Sở Tài chính70Đánh giá một số tình hình thực hiện pháp lệnh phí, lệ phí tại địa phường từ năm 2002-200701 File
0107265355/BC-HĐTĐBáo cáo07/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC74Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng nhà máy luyện và cán thép của Công ty TNHH đầu tư phát triển SHENGLI - Địa điểm KCN Cầu Nghìn huyện Quỳnh Phụ01 File
0107265456/BC-HĐTĐBáo cáo08/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC75Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng nhà máy đóng tàu Diêm Điền - Công ty CNTT Thành Long (Lần 2)01 File
0107265557/BC-STCBáo cáo31/03/2008Sở Tài chính76Năng lực đảm bảo tài chính cho năm đầu chiến tranh của tỉnh TB01 File
0107265658/BC-HĐTĐBáo cáo10/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC78Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng KCN và dịch vụ hỗ trợ CN Sông Trà - Bổ Sung01 File
0107265759/BC-HĐTĐBáo cáo10/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC79Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 huyện Tiền Hải 01 File
0107265860/BC-HĐTĐBáo cáo11/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC80Kết quả thẩm định bổ sung phương án và dự toán về bồi thường GPMB dự án xây dựng cầu Phúc Khánh I - TPTB01 File
0107265961/BC-HĐTĐBáo cáo14/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC81Kết quả thẩm định phương án và dự toán về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Cải tạo và nâng cấp Tỉnh lộ 223 - đoạn cầu Gòi đi Minh Lãng huyện Vũ Thư lần 201 File
0107266062/BC-HĐTĐBáo cáo17/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC82Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 đoạn xã Nam Thịnh huyện Tiền Hải 01 File
0107266164/BC-STCBáo cáo17/04/2008Sở Tài chính83Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 3 năm 200801 File
0107266265/BC-HĐTĐBáo cáo17/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC84Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng trung tâm thương mại Thiên TRường Plaza thuộc địa phận xã Vũ Chính TPTB01 File
0107266366/BC-STCBáo cáo22/04/2008Sở Tài chính85V/v trừ tiền ứng trước để GPMB vào tiền SD đất nộp của công ty TNHH Thái An 01 File
0107266467/BC-HĐTĐBáo cáo28/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC86Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nạo vét sông Cự Lâm huyện Vũ Thư - gai đoạn III bổ sung01 File
0107266568/BC-HĐTĐBáo cáo29/04/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC87Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ huyện Vũ Thư 01 File
0107266669/BC-STCBáo cáo02/05/2008Sở Tài chính88V/v giá hóa chất phòng chống dịch tai xanh01 File
0107266770/BC-HĐTĐBáo cáo06/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC89Kết quả thẩm định bổ sung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng tuyến tránh quốc lộ 10 thuộc xã Phú Xuân TPTB01 File
0107266871/BC-HĐTĐBáo cáo08/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC90Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Cải tạo nâng cấp đường 223 đoạn từ cầu Gòi đi Minh Lãng huyện Vũ Thư lần 301 File
0107266972/BC-HĐTĐBáo cáo08/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC91Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án mở rộng KCN Phúc Khánh giao đất cho Đài tín (phần còn lại) thuộc địa phận xã Phú Xuân TPTB01 File
0107267073/BC-HĐTĐBáo cáo08/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC92Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB sự án xây dựng cầu Vũ Phúc (Phúc Khánh III) TPTB01 File
0107267174/BC-STCBáo cáo08/05/2008Sở Tài chính93Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước - quỹ dự trữ tài chính tỉnh và nợ vay KBNN, Ngân hàng phát triển đến ngày 30/4/200801 File
0107267275/BC-STCBáo cáo08/05/2008Sở Tài chính98Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 4 năm 200801 File
0107267376/BC-HĐTĐBáo cáo14/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC99V/v đề nghị điều chỉnh giảm dự toán bồi thường GPMB dự án xây trự sở kho bạc nhà nước tỉnh TB01 File
0107267477/BC-HĐTĐBáo cáo16/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC100Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Nhà máy may Sơn hà 4 cụm CN Vũ Ninh huyện Kiến Xương 01 File
0107267578/BC-STCBáo cáo21/05/2008Sở Tài chính101V/v thực hiện công văn số 714/UBND-CN ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh01 File
0107267679/BC-HĐTĐBáo cáo23/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC102Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB để giao đất cho công ty cổ phần sản xuất và KDTH Xuân Sinh thực hiện dự án: xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh, gốm dân dụng KCN Tiền Hải01 File
0107267780/BC-STCBáo cáo29/05/2008Sở Tài chính103V/v thực hiện sắp xếp điều chuyển , trụ sở làm việc và xe ô tô con tại các cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý01 File
0107267881/BC-STCBáo cáo29/05/2008Sở Tài chính106V/v thực hiện chính sách pháp luật xử lý đất đai và mua bán cổ phần trong việc thực hiện CPH DNNN01 File
0107267982/BC-HĐTĐBáo cáo29/05/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC108Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB cho cty TNHH sứ Tây Sơn thuê đất mở rộng nhà máy gạch Ceramic tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải 01 File
0107268083/BC-STCBáo cáo29/05/2008Sở Tài chính109Tình hình thực hiện chính sách bán cổ phần cho người lao động01 File
0107268184/BC-STCBáo cáo29/05/2008Sở Tài chính110V/v thực hiện công văn số 779/UBND-NC ngày 02/6/2008 của UBND tỉnh01 File
0107268285/BC-STCBáo cáo02/06/2008Sở Tài chính111Tình hình nợ đọng đầu tư XDCB cấp huyện và cấp xã tại thời điểm 31/12/200701 File
0107268386/BC-STCBáo cáo02/06/2008Sở Tài chính115V/v bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà công vụ Công an tỉnh TB01 File
0107268487/BC-STCBáo cáo04/06/2008Sở Tài chính116Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính01 File
0107268588/BC-STCBáo cáo09/06/2008Sở Tài chính118V/v kiểm tra thực hiện nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và thông tư 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ tài chính01 File
0107268689/BC-HĐTĐBáo cáo09/06/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC123Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cống Tân Đệ huyện Vũ Thư lần 501 File
0107268790/BC-HĐTĐBáo cáo09/06/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC124Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cầu Hiệp huyện Quỳnh Phụ 01 File
0107268891/BC-HĐTĐBáo cáo06/06/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC125Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiệ dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 xã Nam Cường huyện Tiền Hải 01 File
0107268992/BC-STCBáo cáo09/06/2008Sở Tài chính126Kết quả kê khai tài sản, thu nhập 01 File
0107269093/BC-STCBáo cáo02/06/2008Sở Tài chính128Tình hình đảm bảo vốn thực hiện thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 5 năm 200801 File
0107269194/BC-HĐTĐBáo cáo11/06/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC129Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Nhà máy may Sơn Hà - cụm công nghiệp Vũ Ninh huyện Kiến Xương 01 File
0107269295/BC-STCBáo cáo10/06/2008Sở Tài chính130V/v kiểm tra giá lương thực01 File
0107269396/BC-STCBáo cáo09/06/2008Sở Tài chính136Kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công01 File
0107269498/BC-HĐTĐBáo cáo09/06/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC142Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB mở rộng doanh trại Trung đoàn 8 xã Đông Quý, Tây Lương huyện Tiền Hải 01 File
01072695100/BC-STCBáo cáo18/06/2008Sở Tài chính143Tổng hợp tình hình mua sắm tài sản của các ban quản lý dự án từ 2005-200701 File
01072696101/BC-HĐTĐBáo cáo16/06/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC151Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B huyện Kiến Xương lần 1601 File
0107269799/BC-STCBáo cáo12/06/2008Sở Tài chính152V/v thực hiện công văn số 826/UBND-NN ngày 10/6/2006 của UBNB tỉnh 01 File
01072698102/BC-STCBáo cáo18/06/2008Sở Tài chính153Thành tích thực hiện pháp lệnh DQTV01 File
01072699104/BC-TCTBáo cáo19/06/2008UBND tỉnh Thái Bình 155V/v bàn giao cảng Diêm Điền01 File
010726100105/BC-HĐTĐBáo cáo18/06/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC157Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung dự án xây dựng nhà máy luyện và cán thép của công ty TNHH đầu tư phát triển SHENGLI - địa điểm KCN Cầu Nghind huyện Quỳnh Phụ 01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024