DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 12    Hồ sơ số: 43
Tiêu đề:Tập báo cáo năm 2012 của Sở Tài Chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
03/01/2012 Thời gian Kết thúc: 28/12/2012
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0112430101/BC-STCBáo cáo03/01/2012Sở Tài chính1V/v kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ (lần 11 bổ sung)01 File
0112430201/BC-STCBáo cáo06/01/2012Sở Tài chính3V/v thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn trái phiếu chính phủ niên độ ngân sách năm 201001 File
0112430302/BC-STCBáo cáo06/01/2012Sở Tài chính6V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ01 File
0112430403/BC-STCBáo cáo09/01/2012Sở Tài chính8V/v kết quả thẩm định phương án hỗ trợ dịch chuyển tuyến cáp thông tin thực hiện GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 đoạn thuộc xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình01 File
0112430504/BC-STCBáo cáo06/01/2012Sở Tài chính9V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 201201 File
0112430605/BC-STCBáo cáo10/01/2012Sở Tài chính14V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112430706/BC-STCBáo cáo10/01/2012Sở Tài chính15V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112430807/BC-STCBáo cáo12/01/2012Sở Tài chính16V/v giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình01 File
0112430908/BC-STCBáo cáo17/01/2012Sở Tài chính17V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112431009/BC-STCBáo cáo17/01/2012Sở Tài chính18V/v kết quả thẩm định phương á, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5801 File
0112431112/BC-STCBáo cáo20/01/2012Sở Tài chính19V/v thu thêm tiền đóng góp tự nguyện của các Doanh nghiệp để xây dựng hạ tầng kỹ thật các khu thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố01 File
0112431213/BC-STCBáo cáo30/01/2012Sở Tài chính20báo cáo kết quả kiểm tra giá năm 201101 File
0112431314/BC-STCBáo cáo30/01/2012Sở Tài chính27V/v tình hình giá cả thị trường trước, sau Tết Nhâm Thìn năm 201201 File
0112431415/BC-STCBáo cáo06/02/2012Sở Tài chính29V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112431516/BC-STCBáo cáo31/01/2012Sở Tài chính30V/v tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 201201 File
0112431617/BC-STCBáo cáo13/02/2012Sở Tài chính34V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112431719/BC-STCBáo cáo01/03/2012Sở Tài chính35V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư bị huỷ bỏ01 File
0112431820/BC-STCBáo cáo29/02/2012Sở Tài chính36V/v kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 5901 File
0112431921/BC-STCBáo cáo29/02/2012Sở Tài chính37V/v ban hành đơn giá hỗ trợ Dự án Trung tâm Điện lực Thái Bình và Dự án Khu neo đậu tàu thuyền trú bão01 File
0112432022/BC-STCBáo cáo27/02/2012Sở Tài chính38V/v tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 201201 File
0112432123/BC-STCBáo cáo02/03/2012Sở Tài chính41V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112432224/BC-STCBáo cáo24/02/2012Sở Tài chính42V/v báo cáo kết quả đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập01 File
0112432325/BC-STCBáo cáo06/03/2012Sở Tài chính46V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ01 File
0112432426/BC-STCBáo cáo08/03/2012Sở Tài chính47V/v báo cáo tình hình trang bị, quản lý, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước01 File
0112432527/BC-STCBáo cáo09/03/2012Sở Tài chính49V/v báo cáo thu,chi ngân sách năm 201101 File
0112432628/BC-STCBáo cáo15/03/2012Sở Tài chính61V/v xác định tài sản trên đất thu hồi của các tổ chức trên địa bàn tỉnh và đề xuất cơ chế tài chính để tổ chức thực hiện01 File
0112432729/BC-STCBáo cáo19/03/2012Sở Tài chính65V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112432830/BC-STCBáo cáo19/03/2012Sở Tài chính66V/v kết quả tổng hợp dự toán hỗ trợ khác GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 6001 File
0112432933/BC-STCBáo cáo28/03/2012Sở Tài chính67Báo cáo phương án rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính01 File
0112433034/BC-STCBáo cáo28/03/2012Sở Tài chính73V/v kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 61. Hạng mục: Hoàn trả kênh dẫn trạm bơm Phú Xuân xã Đông Á01 File
0112433135/BC-STCBáo cáo28/03/2012Sở Tài chính74V/v tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 201201 File
0112433236/BC-STCBáo cáo28/03/2012Sở Tài chính77V/v báo cáo tình hình tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo Quý I năm 201201 File
0112433337/BC-STCBáo cáo04/04/2012Sở Tài chính79V/v xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Bình IDICO01 File
0112433439/BC-STCBáo cáo29/03/2012Sở Tài chính81V/v kết quả thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước01 File
0112433540/BC-STCBáo cáo09/04/2012Sở Tài chính85V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112433641/BC-STCBáo cáo09/04/2012Sở Tài chính86V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112433742/BC-STCBáo cáo09/04/2012Sở Tài chính87V/v xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Quản lý đường bộ Thái Bình01 File
0112433843/BC-STCBáo cáo10/04/2012Sở Tài chính90Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành đến năm 2012 của tỉnh Thái Bình01 File
0112433944/BC-STCBáo cáo10/04/2012Sở Tài chính92V/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm 2011 của tỉnh Thái Bình01 File
0112434047/BC-STCBáo cáo18/04/2012Sở Tài chính94V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112434147/BC-STCBáo cáo10/04/2012Sở Tài chính95V/v kết quả kiểm tra giá theo Chỉ thị số 2051/CT-TTg và Chỉ thị số 03/CT-BTC về bỉnh ổn giá dịp tết Nguyên Đán Nhâm Thìn01 File
0112434248/BC-STCBáo cáo17/04/2012Sở Tài chính98V/v kết quả tổng hợp dự toán hỗ trợ khác GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 6201 File
0112434349/BC-STCBáo cáo18/04/2012Sở Tài chính99V/v kết quả thẩm định phương án hỗ trợ đất nông nghiệp đối với ông Bùi Văn Hiền xã Đông Á, khi thu hồi đất GPMB thực hiện. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 6301 File
0112434450/BC-STCBáo cáo15/04/2012Sở Tài chính100Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân của đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-201201 File
0112434551/BC-STCBáo cáo19/04/2012Sở Tài chính101V/v giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất đối với hai Khu công nghiệp Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh01 File
0112434652/BC-STCBáo cáo24/04/2012Sở Tài chính102V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112434753/BC-STCBáo cáo26/04/2012Sở Tài chính103V/v tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 201201 File
0112434854/BC-STCBáo cáo27/04/2012Sở Tài chính107Tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình kiên cốc hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện phục vụ tưới tiếu sản xuất nông nghiệp01 File
0112434955/BC-STCBáo cáo02/05/2012Sở Tài chính108V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112435056/BC-STCBáo cáo26/04/2012Sở Tài chính109Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 202001 File
0112435157/BC-STCBáo cáo03/05/2012Sở Tài chính114Kết quả thực hiện QĐ số 114/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản đã đầu tư vào đất của Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thiện Tâm01 File
0112435258/BC-STCBáo cáo04/05/2012Sở Tài chính117V/v tiền thuế đất đối với Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long01 File
0112435359/BC-STCBáo cáo03/05/2012Sở Tài chính118V/v thu tiền giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Vũ Quý01 File
0112435460/BC-STCBáo cáo08/05/2012Sở Tài chính119V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112435561/BC-STCBáo cáo16/05/2012Sở Tài chính120V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán kinh phí hỗ trợ, bồi thường GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 đoạn thuộc địa giới hành chính xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình01 File
0112435663/BC-STCBáo cáo24/05/2012Sở Tài chính121V/v tình hình triển khai phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình của tỉnh Thái Bình theo QĐ 348/QĐ-STC ngày 21/02/2012 của Bộ Tài Chính01 File
0112435764/BC-STCBáo cáo21/05/2012Sở Tài chính122V/v kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB lần 64 và bổ sung phương án, dự toán lần 62 Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng 01 File
0112435865/BC-STCBáo cáo22/05/2012Sở Tài chính123V/v báo cáo tình hình thực hiện nghị định số 130/2005/NĐ-CP và nghị định số 43/2006/NĐ-CP năm 201101 File
0112435966/BC-STCBáo cáo29/05/2012Sở Tài chính129V/v kết quả cuộc họp và đề xuất Phương án xử lý tài sản và đầu tư trên đất của Công ty CP Mỹ nghệ Thiện Tâm01 File
0112436067/BC-STCBáo cáo21/05/2012Sở Tài chính133Tình hình thực hiện thí điểm mua sắm tài sản hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm 2008 đến nay01 File
0112436169/BC-STCBáo cáo29/05/2012Sở Tài chính137V/v tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 201201 File
0112436270/BC-STCBáo cáo14/04/2012Sở Tài chính141V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước01 File
0112436371/BC-STCBáo cáo07/06/2012Sở Tài chính143V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112436472/BC-STCBáo cáo06/06/2012Sở Tài chính144V/v kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi cuả Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Thủy và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Thụy01 File
0112436573/BC-STCBáo cáo06/06/2012Sở Tài chính145V/v kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi cuả Khu tập thể dầu khí(cũ) thuộc Khu 5 Thị trấn Tiền Hải01 File
0112436674/BC-STCBáo cáo12/06/2012Sở Tài chính146V/v kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 201201 File
0112436775/BC-STCBáo cáo12/06/2012Sở Tài chính150V/v công tác phổ biến pháp luật 6 tháng năm 201201 File
0112436876/BC-STCBáo cáo14/06/2012Sở Tài chính152V/v báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 201201 File
0112436977/BC-STCBáo cáo15/06/2012Sở Tài chính155V/v kết quả kiểm tra về nguồn vốn, thanh, quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành các công trình XDCB của 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới từ năm 2009-201101 File
0112437078/BC-STCBáo cáo18/06/2012Sở Tài chính160V/v kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 6501 File
0112437179/BC-STCBáo cáo19/06/2012Sở Tài chính161Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến khả năng thực hiện dự toán ngân sách năm 201201 File
0112437280/BC-STCBáo cáo18/06/2012Sở Tài chính166V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112437381/BC-STCBáo cáo19/06/2012Sở Tài chính167V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112437483/BC-STCBáo cáo20/06/2012Sở Tài chính168V/v giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất đối với Công ty CPHH phát triển khu công nghiệp Đài Tín01 File
0112437584/BC-STCBáo cáo21/06/2012Sở Tài chính170V/v nộp tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần khu công nghiệp TBS Sông Trà01 File
0112437685/BC-STCBáo cáo21/06/2012Sở Tài chính171V/v báo cáo kết quả sử dụng số kinh phí NSTW hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch Quyết định số 478/QĐ-TTg và phân bổ kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 168/QĐ-TTg01 File
0112437786/BC-STCBáo cáo28/08/2012Sở Tài chính174V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112437887/BC-STCBáo cáo29/06/2012Sở Tài chính175V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112437988/BC-STCBáo cáo29/06/2012Sở Tài chính176V/v báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo 127/ĐP Thái Bình01 File
0112438090/BC-STCBáo cáo29/06/2012Sở Tài chính177V/v tình hình giá cả thị trường tháng 6 và công tác Quản lý giá 6 tháng đầu năm năm 201201 File
0112438191/BC-STCBáo cáo04/07/2012Sở Tài chính182V/v bổ sung, sửa đổi Tờ trình số 150/TTR-STC về việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất01 File
0112438292/BC-STCBáo cáo06/07/2012Sở Tài chính183 V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112438393/BC-STCBáo cáo09/07/2012Sở Tài chính184V/v kết quả thẩm định điều chỉnh dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và Dự án Trung tâm Điện lực Thái Bình01 File
0112438494/BC-STCBáo cáo12/07/2012Sở Tài chính185V/v kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: cải tạo và nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ - lần 1201 File
0112438595/BC-STCBáo cáo13/07/2012Sở Tài chính186V/v kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 6401 File
0112438696/BC-STCBáo cáo18/07/2012Sở Tài chính187V/v phương án giá nước sạch năm 2012 của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước Thái Bình01 File
01124387 Báo cáo18/07/2012Sở Tài chính189V/v xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi cuả Công ty Cổ phần xây lắp I Thái Bình và Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Hòa01 File
0112438898/BC-STCBáo cáo18/07/2012Sở Tài chính190V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0112438999/BC-STCBáo cáo17/07/2012Sở Tài chính191Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN năm 201201 File
01124390100/BC-STCBáo cáo19/07/2012Sở Tài chính192V/v báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành01 File
01124391101/BC-STCBáo cáo19/07/2012Sở Tài chính196V/v báo cáo tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2012 của tỉnh Thái Bình01 File
01124392102/BC-STCBáo cáo20/07/2012Sở Tài chính198V/v báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành01 File
01124393103/BC-STCBáo cáo24/07/2012Sở Tài chính199V/v kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: cải tạo và nâng cấp QL39/2 huyện Đông Hưng lần 6601 File
01124394104/BC-STCBáo cáo25/07/2012Sở Tài chính200V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01124395105/BC-STCBáo cáo25/07/2012Sở Tài chính201V/v kết quả thực hiện Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp thiết bị dạy học Trần Tuấn01 File
01124396106/BC-STCBáo cáo26/07/2012Sở Tài chính202V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01124397107/BC-STCBáo cáo20/07/2012Sở Tài chính203v/v quỹ tài chính ngoài ngân sách 01 File
01124398108/BC-STCBáo cáo27/07/2012Sở Tài chính208V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01124399111/BC-STCBáo cáo27/07/2012Sở Tài chính209V/v kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm năm 201201 File
011243100112/BC-STCBáo cáo07/08/2012Sở Tài chính213V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024