DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 05    Hồ sơ số: 20
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2006 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
09/01/2006 Thời gian Kết thúc: 28/12/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0105200127/HĐ-TĐBáo cáo09/01/2006Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB1Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Nạo vét sông trục Sa Lung- Tiên Hưng. Hạng mục sông Thái Sư - Huyện Hưng Hà ( bổ sung)01 File
0105200228/HĐ-TĐBáo cáo09/01/2006Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB2Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thừng , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng tuyến nắn cải đường lên cầu Bo ( bổ sung)01 File
0105200339 TC/ĐTBáo cáo10/01/2006Sở Tài Chính3Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 12 năm 200501 File
0105200440 TC/ĐTBáo cáo10/01/2006Sở Tài Chính4Tình hình thực hiện khối lượng và cấp phát vốn quý IV năm 2005 đề án nâng cấp một số trung tâm y tế huyện01 File
0105200540 /BC-TCBáo cáo18/01/2006Sở Tài Chính5Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNN trên địa bàn 6 tháng cuối năm 200501 File
0105200679 /BC-TCBáo cáo16/01/2006Sở Tài Chính8Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trọe GPMB. Dự án: Xây dựng bến phà La Tiến - Địa điểm xã Điệp Nông huyện Hưng Hà01 File
0105200782 /BC-TCBáo cáo24/01/2006Sở Tài Chính9Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Nạo vét sông trục Sa Lung- Tiên Hưng. Hạng mục sông Thái Sư - Huyện Hưng Hà ( Đợt 2)01 File
0105200893 BC/TCBáo cáo25/01/2006Sở Tài Chính10Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2006 của tỉnh Thái Bình01 File
0105200997 /BC-TCBáo cáo24/01/2006Sở Tài Chính13Kết quả thẩm định phương án và dự toán hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng đường và kè bờ Nam sông Kiên Giang Thành phố Thái Bình01 File
0105201098 /BC-TCBáo cáo25/01/2006Sở Tài Chính14Kết quả thẩm định phương án, dự toán di chuyển mộ GPMB. Xây dựng Khu tái định cư phường Trần Lãm. Dự án: Xây dựng dường Trần Lãm - Thành phố Thái Bình01 File
01052011124 /BC-TCBáo cáo14/02/2006Sở Tài Chính15Giá cả thị trường nhà đất ( báo cáo nhanh)01 File
01052012127 TC/ĐTBáo cáo13/02/2006Sở Tài Chính16Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2005 đến 31/01/200601 File
01052013138 /BC-TCBáo cáo15/02/2006Sở Tài Chính17Báo cáo về nợ đọng của các doanh nghiệp độc lập thuộc tỉnh Thái Bình01 File
01052014155/BC-TCBáo cáo25/02/2006Sở Tài Chính20Tình hình giá cả thị trường trong dịp Tết Bính Tuất và công tác quản lý giá tháng 2 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052015158/BC-TCBáo cáo22/02/2006Sở Tài Chính23Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB . Dự án : mở rộng sản xuất của Công ty IVORY ( Đợt 1)01 File
01052016165/ BC-TĐBáo cáo27/02/2006Sở Tài Chính24Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB làm thủ tục cho Công ty cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng thuê đất01 File
01052017166/ BC-STCBáo cáo27/02/2006Sở Tài Chính25V/v giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi xác định giá đất để giao cho các hộ dân tái định cư tổ 3 phường Tiền Phong01 File
01052018170/ BC-STCBáo cáo24/02/2006Sở Tài Chính26Kiến nghị một số nội dung cần bổ xung, sửa đổi Nghị định số 188/2004/ NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ01 File
01052019190/STC-QLGBáo cáo03/03/2006Sở Tài Chính27Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng bến phà La Tiến - Địa điểm xã Điệp Nông huyện Hưng Hà ( bổ sung)01 File
01052020194 TC/ĐTBáo cáo06/03/2006Sở Tài Chính28Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 2 năm 200601 File
01052021229/ TC - ĐTBáo cáo16/03/2006Sở Tài Chính29Báo cáo tổng hợp kết quả phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 200601 File
01052022230/ TC - ĐTBáo cáo16/03/2006Sở Tài Chính30Kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính Phủ01 File
01052023260/BC-STCBáo cáo24/03/2006Sở Tài Chính31Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052024283 TC/ĐTBáo cáo31/03/2006Sở Tài Chính35Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Quý I năm 200601 File
01052025284/BC-STCBáo cáo03/04/2006Sở Tài Chính36Tình hình thực hiện công tác Quí I và nhiệm vụ Quí II năm 200601 File
01052026307 TC/ĐTBáo cáo10/04/2006Sở Tài Chính39Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 3 năm 200601 File
01052027308 TC/ĐTBáo cáo10/04/2006Sở Tài Chính40Tình hình thực hiện khối lượng và cấp phát vốn quý I năm 2006 đề án nâng cấp một số trung tâm y tế huyện01 File
01052028348/BC-STCBáo cáo20/04/2006Sở Tài Chính41Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Lô DS ( đợt 2)01 File
01052029349/BC-STCBáo cáo20/04/2006Sở Tài Chính42Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Lô A4 ( đợt 1)01 File
01052030350/BC-STCBáo cáo20/04/2006Sở Tài Chính43Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Lô CX + B2 phần còn lại01 File
01052031351 BC/TCBáo cáo28/04/2006Sở Tài Chính44Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052032379 TC/ĐTBáo cáo08/05/2006Sở Tài Chính47Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 4 năm 200601 File
01052033387/BC-STCBáo cáo11/05/2006Sở Tài Chính48về thẩm định giá đất quy hoạch dân cư01 File
01052034388/BC-TĐBáo cáo10/05/2006Sở Tài Chính49Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Nạo vét sông Cự Lâm huyện Vũ Thư - Đợt 201 File
01052035389/BC-TĐBáo cáo10/05/2006Sở Tài Chính50Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2006 huyện Vũ Thư 01 File
01052036392/BC-TĐBáo cáo12/05/2006Sở Tài Chính51Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB Làm thủ tục cho doanh nghiệp Ngọc Quyên thuê đất thực hiện dự án: Xây dựng trang tại chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản01 File
01052037399/STCBáo cáo15/05/2006Sở Tài Chính52Kết quả kiểm tra Tài chính năm 2005 của các Doanh nghiệp Thủy nông Tỉnh01 File
01052038400/BC-TĐBáo cáo15/05/2006Sở Tài Chính56Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Mở rộng Nhà máy IVORY - Đợt 201 File
01052039470/BC-TCBáo cáo29/05/2006Sở Tài Chính57V/v triển khai Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước01 File
01052040489 BC/TCBáo cáo05/06/2006Sở Tài Chính59Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052041491 TC/ĐTBáo cáo14/06/2006Sở Tài Chính62Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 5 năm 200601 File
01052042524/BC-TĐBáo cáo22/06/2006Sở Tài Chính63Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2006 huyện Vũ Thư (Đợt 2)01 File
01052043530/BC-STCBáo cáo26/06/2006Sở Tài Chính64Tình hình thực hiện công tác 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 200601 File
01052044551/BC-TĐBáo cáo29/06/2006Sở Tài Chính68Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Cải tạo nâng cấp đường 39B huyện Kiến Xương ( Lần 1)01 File
01052045552/BC-TĐBáo cáo29/06/2006Sở Tài Chính69Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng khu dân cư tổ 3 Trần Lãm ( Bổ xung)01 File
01052046558 TC/ĐTBáo cáo03/07/2006Sở Tài Chính70Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đến 30/6/200601 File
01052047559 BC/TCBáo cáo26/06/2006Sở Tài Chính71Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 6 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052048574 TC/ĐTBáo cáo10/07/2006Sở Tài Chính74Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 6 năm 200601 File
01052049575 TC/ĐTBáo cáo10/07/2006Sở Tài Chính75Tình hình thực hiện khối lượng và cấp phát vốn Quý II năm 2006 đề án nâng cấp một số trung tâm y tế huyện01 File
01052050582/BC-STCBáo cáo12/07/2006Sở Tài Chính76Những vấn đề tài chính khi chuyển đổi DNNN thành công ty cổ phần 01 File
01052051603/BC-STCBáo cáo19/07/2006Sở Tài Chính78v/v bố trí cân đối nguồn chi trả miễn giảm thủy lợi phí vụ mùa năm 2005 do thiệt hại bão số 701 File
01052052606/BC-STCBáo cáo20/07/2006Sở Tài Chính79Thẩm định kết quả đấu thầu cung ứng thuốc của Bện viện đa khao Thái Bình đợt I năm 200601 File
01052053627/BC-STCBáo cáo28/07/2006Sở Tài Chính80Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052054656/STC-TCĐTBáo cáo03/08/2006Sở Tài Chính84Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 7 năm 200601 File
01052055666/BC-HĐBáo cáo14/08/2006Sở Tài Chính85Kết quả đấu giá lô đất thuộc Liên Đoàn lao động Tỉnh Thái Bình01 File
01052056690/BC-STCBáo cáo15/08/2006Sở Tài Chính86Tình hình tài chính kết quả SXKD của DNNN năm 2005 - Tỉnh Thái Bình01 File
01052057715/BC-STCBáo cáo28/08/2006Sở Tài Chính95Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 8 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052058723/BC-STCBáo cáo30/08/2006Sở Tài Chính98Tình hình thực hiện giá xăng dầu và tác động của giá xăng dầu đến giá hàng hóa dịch vụ tại địa phương01 File
01052059738/BC-STCBáo cáo08/09/2006Sở Tài Chính99Báo cáo Tóm tắt thành tích01 File
01052060762/STC-TCĐTBáo cáo13/09/2006Sở Tài Chính102Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 8 năm 200601 File
01052061789/BC-STCBáo cáo27/09/2006Sở Tài Chính103Hiện trạng quản lý, sử dụng xe ô tô con tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do địa phương quản lý01 File
01052062795/BC-HĐTĐBáo cáo26/09/2006Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB104Kết quả thẩm định phương án hỗ trợ bổ sung tiền đất cho hai hộ gia đình phải giải phóng mặt bằng . Dự án: XD đường và kè bờ Nam sông Kiến Giang - Thành Phố Thái Bình01 File
01052063806/BC-STCBáo cáo28/09/2006Sở Tài Chính105Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
01052064828/STC-BCBáo cáo05/10/2006Sở Tài Chính106Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 9 năm 200601 File
01052065829/STC-BCBáo cáo05/10/2006Sở Tài Chính107Tình hình thực hiện khối lượng và cấp phát vốn Quý III năm 2006 đề án nâng cấp một số trung tâm y tế huyện01 File
01052066831/BC-HĐBáo cáo06/10/2006Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB108Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Cải tạo và nâng cấp đường 39B từ KM4 + 100 - KM 15 + 197 ( lần 2)01 File
01052067849/BC-HĐBáo cáo09/10/2006Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB109Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Tôn tạo di tích lịch sử nhà Trần - xã Tiến Đức huyện Hưng Hà01 File
01052068872/BC-STCBáo cáo15/10/2006Sở Tài Chính110Tình hình thực hiện công tác quí III, phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 200601 File
01052069879/BC-STCBáo cáo15/10/2006Sở Tài Chính112Tổng hợp việc sử dụng vốn công trái giáo dục do Trung ương hỗ trợ01 File
01052070882/BC-HĐTĐBáo cáo23/10/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC115 V/v thẩm định phương án tổng thể bồi thường hỗ trọ và tái định cư GPMB đoạn cuối phố Lê Quí Đôn kéo dài- Phường Trần Lãm và chỉnh trang khu dân cư tuyến nắn cải cầu Bo - thôn Duy Tân xã Hoàng Diệu thành phố Thái Bình01 File
01052071883/BC-BCĐBáo cáo22/10/2006Gạch mem sứ Long Hầu116V/v bàn giao Công ty gạch men sứ Long Hầu01 File
01052072888/BC-BCĐBáo cáo16/10/2006Sở Tài Chính118Kết quả công tác thực hành tiết kiệm , chống lãng phí trong quản lý và điều hành ngân sách tỉnh từ 2003 đến 200501 File
01052073913/BC-BCĐBáo cáo30/10/2006Sở Tài Chính126Tham gia ý kiến dự thỏa sửa đổi bổ xung Nghị định số 188/2004/ NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ01 File
01052074912/BC-BCĐBáo cáo30/10/2006Sở Tài Chính128Tình hình thực hiện Nghị định số 1997/2004/NĐ-CP, số 198/2004/NĐ-CP, số 142/2005/NĐ-CP của Chính Phủ và quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ01 File
01052075919/BC-BCĐBáo cáo02/11/2006Sở Tài Chính130Tình hình thực hiện công tác năm 2006 phương hướng , mục tiêu , nhiệm vụ chủ yếu năm 200701 File
01052076964/BC-BCĐBáo cáo07/11/2006Sở Tài Chính134Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 10 năm 200601 File
01052077972/BC-TĐBáo cáo14/11/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC135Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: Xây dựng nhà máy cấp nước sạch Thị trấn Hưng Nhân - huyện Hưng Hà01 File
01052078974/BC-TTrBáo cáo10/11/2006Sở Tài Chính136Kết quả thanh tra tài chính năm 2006 và nhiệm vụ công tác thanh tra năm 200701 File
01052079983/BC-BCĐBáo cáo15/11/2006Sở Tài Chính139Kết quả thực hiện công tác năm 2006 và đăng ký chương trình công tác năm 200701 File
01052080984/BC-BCĐBáo cáo14/11/2006Ban chỉ đạo cổ phần hóa cty Thương nghiệp TH Thái bình140V/v cử người quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần01 File
01052081999/BC-TĐBáo cáo22/11/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC141Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Đầu tư XD công trình đường vào Đền Tiên La - Huyện Hưng Hà01 File
010520821035/BC-TĐBáo cáo30/11/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC142Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án:Nâng cấp đường 39B huyện Kiến Xương ( Lần 4+5)01 File
010520831036/BC-TĐBáo cáo30/11/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC143Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường di chuyển đường điện GPMB. Dự án:Nâng cấp đường 39B huyện Kiến Xương ( Lần 3)01 File
010520841072/STC-BCBáo cáo07/12/2006Sở Tài Chính144Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 11 năm 200601 File
010520851084/BC-TĐBáo cáo14/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC145Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Khoan thăm dò dầu khí - giếng khoan PV_KXA-1X. Địa điểm: Xã Quang Bình huyện Kiến Xương01 File
010520861101/BC-TĐBáo cáo20/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC146Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Nạo vét sông Sa Lung - Tiên Hưng. Hạng mục nạo vét sông Thái Sư01 File
010520871103/BC-STCBáo cáo20/12/2006Sở Tài Chính147Công tác quốc phòng địa phương năm 2005-200601 File
010520881016/BC-TĐBáo cáo12/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC149Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Tu bổ đê diều thường xuyên năm 2006. Hạng mục hoàn thiện cắt đê tả Trà Lý từ: K13- K14 Huyện Đông Hưng01 File
010520891028/BC-STCBáo cáo25/12/2006Sở Tài Chính150Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 12 năm 2006 của Tỉnh Thái Bình01 File
010520901032/BC-TĐBáo cáo25/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC153Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng trụ sở Công an huyện Vũ Thư - Lần 101 File
010520911033/BC-TĐ Báo cáo26/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC154Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Nâng cấp đường 39B huyện Kiến Xương ( Lần 6)01 File
010520921034/BC-TĐBáo cáo26/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC155Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Nạo vét sông trục Sa Lung - Tiên Hưng . Hạng mục nạo vét sông Thái Sư01 File
010520931060/BC-TĐBáo cáo28/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC156Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Công trình tu bổ đê điều thường xuyên năm 2005. Hạng mục: Hoàn thiện mặt cắt đê 5 K7+500 - đến cống Tân Lập (Lần 1)01 File
010520941062/BC-TĐBáo cáo28/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC157Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Xử lý cấp bách công trình đê điều năm 2005 tại xã An Khê huyện Quỳnh Phụ - Lần 101 File
010520951063/BC-TĐBáo cáo28/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC158Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường , hỗ trợ GPMB. Dự án: Công trình tu bổ đê điều thường xuyên năm 2006. Hạng mục: Đắp cơ đê Hữu Luộc từ K1+ 200 - K2 + 220. Địa điểm: Xã Tân Lễ Huyện Hưng Hà01 File
010520961066/BC-STCBáo cáo28/12/2006Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC159Tổng kết phòng trào thi đua năm 200601 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024