DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 09    Hồ sơ số: 32
Tiêu đề:Sổ Đăng ký công văn đi năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
19/05/2011 Thời gian Kết thúc: 19/05/2011
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01093201 Sổ19/05/2011Sở Tài chính1Sổ Đăng ký công văn đi năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình06 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024